/

Publicerad:

Minskad energiförbrukning & ökad trivsel i skolmiljö vinner idépris

Att minska el- och energiförbrukningen i Sportcentrum samt trygghetsrapporter som ökar trivseln i skolmiljön är vinnare när service- och tekniknämnden i Katrineholms kommun delar ut idépriset för 2023.

Varje år utser service- och tekniknämnden två vinnare i en idépristävling som anställda eller arbetslag inom service- och teknikförvaltningen kan nomineras till. Idéer som kan nomineras till priset är genomförbara idéer som lett eller leder till en förenkling av arbetsuppgifter. I år tävlade sex idéer om två priser i två kategorier där priset består av 10 000 kronor vardera och ska användas för att vidareutveckla förbättringsarbetet i det vinnande arbetslaget.

- Årets pristagare har fokuserat på hållbarhet och trygghet vilka båda är högt prioriterade i kommunen, säger Anneli Hedberg (S), ordförande i service- och tekniknämnden och fortsätter:

- En av årets höjdpunkter är att få utse service- och tekniknämndens idépristagare. Samtliga sex Idéer är verkligen inspirerande och bidrar till en bättre verksamhet för såväl personal som medborgarna, säger Anneli Hedberg (S).

I Katrineholms kommun premieras innovation genom olika priser och arbetssätt och lyfts fram som viktiga framgångsfaktorer. En innovativ idé kan vara stor eller liten, omfattande eller relativt enkel. Alla idéer som kan bidra till en förenkling, effektivisering eller ge ett mervärde för våra medborgare är av värde.

- Vi måste våga prova och det är okej att misslyckas. Om vi inte testar nya saker kommer verksamheterna inte att utvecklas. För oss är det oerhört viktigt att premiera goda idéer och idépriset i service- och tekniknämnden är ett av flera sätt vi använder oss av för att stärka verksamheten och främja idéer, säger Sari Eriksson som är kommundirektör.

Vinnare - 1

Vinnare i kategori idépriset fokusområde minskad el- och energiförbrukning är vaktmästarna i Duveholmshallen och Sportcentrum för sin idé om timers som styr belysningen.

Service- och tekniknämndens motivering:

Genom samarbete med KFAB och en medvetenhet kring behovet av att minska energianvändningen är en behovsstyrd och ändamålsenlig användning av ljuset ett bra exempel på att arbeta hållbart. Åtgärden blir också synlig för alla som besöker Duveholmshallen vilket i sin tur ökar medvetenheten hos många.

Beskrivning av idén:

Personalen har optimerat ljusstyrkan i korridorerna på Duveholmshallen genom att sätta upp timers som styr belysningen. Om ingen har rört sig i korridoren på 15 minuter minskas ljusstyrkan, och om ingen har varit där på 30 minuter släcks lamporna helt. Denna anpassning syftar till att effektivisera energianvändningen och har genomförts i samarbete med KFAB för att främja energieffektivitet och hållbarhet.

Vinnare - 2

Vinnare i kategori det generella priset är Pia Rydberg för införandet av digitala trygghetsrapporter som leder till bättre trygghet i skolan.

Service- och tekniknämndens motivering:
Trygghet är en av mandatperiodens viktigaste frågor och i skolan ska såväl elever som personal känna sig trygga. Att från servicepersonal få ytterligare en mätpunkt på området skapar bättre förutsättningar för en ökad trygghet och en bättre arbetsmiljö i våra skolor.

Beskrivning av idén:

Pia Rydberg som är städcontroller tog initiativ till att skapa ett rapporteringssystem för städpersonalen som arbetar i våra skolor. I verktyget kan de rapportera trygghetsupplevelser via en QR-kod varje fredag gällande upplevd skadegörelse, trygghet, samarbete och samtalsklimat.

Målet är att öka antalet trygga vuxna och barn i skolan samt få underlag för att förbättra den upplevda tryggheten i kommunens skolor. Från och med 2024 kommer mätningen att utföras varje månad genom utskick av sms. Planen är också att införa detta system på andra enheter inom service- och teknikförvaltningen under 2024.

Har du frågor om idépriset?

Kontakta Anneli Hedberg, ordförande service- och tekniknämnden
Mejl: anneli.hedberg@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 18

Fakta om idépriset inom service- och tekniknämnden:

Varje år utser service- och tekniknämnden två vinnare i en idépristävling som anställda eller arbetslag inom service- och teknikförvaltningen kan nomineras till. Idéer som kan nomineras till priset är genomförbara idéer som lett eller leder till en förenkling av arbetsuppgifter, tidsbesparing, ökad kvalité, bättre arbetsmiljö, förbättring av organisationen eller ekonomisk besparing. Det kan också vara idéer som genomför förbättringar inom ett aktuellt fokusområde. Det är arbetslag eller enskilda anställda som kan nominera eller bli nominerade. Vinnare utses av service- och tekniknämnden. Priset består av diplom och två idépriser om 10 000 kronor vardera. Priset ska användas till att vidareutveckla förbättringsarbetet i det arbetslag där den vinnande idén genomfördes.

Idépriset och Agenda2030:

Varje idé som nomineras till idépriset bidrar på olika sätt till vårt arbete mot att nå Agenda2030. Särskilt fokus under 2023 är idéer som bidrar till följande mål:

Mål 2: Ingen hunger - Globala målen Länk till annan webbplats.

Mål 4: God utbildning för alla - Globala målen Länk till annan webbplats.

Mål 7: Hållbar energi för alla - Globala målen Länk till annan webbplats.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt - Globala målen Länk till annan webbplats.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen - Globala målen Länk till annan webbplats.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion - Globala målen Länk till annan webbplats.

Årets nomineringar:

Vill du se vilka idéer som blev nominerade till 2023 års idépris? Kolla in videon med alla nomineringar!

[Syntolkning: Filmen är animerad med olika former av grafik och färglagd med lila, rosa och vitt enligt Katrineholms kommuns grafiska profil. Inför varje presenterad idé inleds följande nominering med en siffra, ett, två eller tre (1, 2 eller 3). Vid de olika idéerna visas också bilder på den eller de nominerade samt fotografi från verksamheten som visar själva idén. Filmen avslutas med symboler för mål i Agenda2030 som idéerna bidrar till samt logotyp för Katrineholm.

Här följer nu en sammanställning av de texter som presenteras i filmen då de inte är upplästa eller textade som undertexter.

Service- och tekniknämndens idépris 2023, det allmänna idépriset.

De nominerade är:

 1. Trygghetsrapporter i skolan

Nominerad:
Pia Rydberg

Idé:
Trygghetsrapportering för städarna på våra skolor för en bättre arbetsmiljö och tryggare skola.

Varje fredag får alla städarna på våra skolor sms eller mail med trygghetsfrågor.

Detta följs upp månadsvis och syftar till att öka tryggheten.

 1. Bättre måltidsmiljö

Nominerade:

Köket Sandbäcken och kökschef Eva Persson

Idé:

Vända utmaningar med otrygghet

Måltidsmiljön upplevdes som otrygg av många barn. Därför valde fler barn att önska anpassade måltider. Behoven av olika anpassningar ökade.

Då valde skolpersonal och måltidspersonal att ta sig an problemet tillsammans. Målet var att skapa en bättre måltidsmiljö och att förändra måltiden.

Gemensamt landade de tillsammans i att en viktig komponent är, bland annat, att förbereda barnen inför skolmåltiden och skapa trygghet.

Förändringar med:

 • Ommöblering
 • Ljudabsorberande skärmväggar
 • Ändrade lunchtider
 • Separerade grönsaker
 • Förbereda eleverna inför lunchen

Ledde till:

 • minskat matsvinn
 • minskat åtgång av anpassade måltider
 • bättre flöde vid frukost- och lunch- och mellisservering
 1. Bryna isknivar

Nominerade: Nominerade:

Personalen på Backavallen

Idé:
Bryna isknivar varannan vecka

Isknivarna på ismaskinerna byts för slipning varje vecka.

Varför inte göra det varannan vecka istället?

Det innebär sparad arbetstid - personalen behöver inte skicka knivar varje vecka.

Detta sparar också cirka 1000 kronor per knivslipning och vecka.

Det innebär en årlig spareffekt på cirka 50 000 kronor.

Fokusområde minskad el- och energiförbrukning

De nominerade är:

 1. Från 16 till 14 ampere

Nominerad:

Daniel Lagmyr

Idé:

Sänka ampere på säkringar

Gata/anläggning identifierade cirka 33 abonnemang med huvudsäkring över 16 ampere.

14 av dessa gick att säkra ner till en lägre huvudsäkring vilket är gjort.

Besparingen innebär 34 820 kronor per år i lägre fast avgift till Tekniska verken.

Att det är möjligt beror till stor del på att vi bytt till LED-armaturer i belysningsnätet.

 1. Minska elförbrukningen i våra kök

Nominerad:

Linnea Ekman

Idé:

Gör det lätt att göra rätt för att spara el

Enkla tips och råd som gör det lätt att göra rätt.

En lathund har tagits fram samt ett APT-kit för effektiv matlagning inom Mat och måltider.

I kitet finns konkreta tips och råd som hjälper vår personal att spara energi i köken.

Materialet är gjort för Katrineholm, unikt för våra egna kök för att passa vår verksamhet och därmed också göra större effekt = minska energi- och elanvändning i köken och främja en mer hållbar matlagning.

 1. Timers som styr belysning

Nominerade:

Vaktmästare Duveholmshallen

Idé:

Timers för att styra belysningen

Nya timers styr belysningen i korridorerna = det lyser inte i onödan.

”Träningsbelysning” innebär att belysningen inte körs med full kapacitet under träningar.

Insatserna innebär minskad energiförbrukning.

Båda initiativen är gjorda tillsammans med KFAB.​

Service- och tekniknämndens idépris 2023

Tillsammans bidrar idéerna till följande mål i Agenda2030:

Mål 2, 4, 7, 8, 11, 12

Slut på syntolkning.]