/

Järvenskolan

Järvenskolan är en grundskola med årskurserna 7-9, belägen i centrala Katrineholm. På skolan går cirka 1 000 elever. Järvenskolan är i dag den enda kommunala högstadieskolan inom Katrineholms kommun och bestod tidigare av de båda enheterna Tallåsskolan och Södra skolan.

Ansökan och antagning

Elever folkbokförda i Katrineholms kommun

Elever som är folkbokförda i Katrineholms kommun och inte tänker gå musikklass är automatiskt ”antagna” till Järvenskolan, och behöver därför inte göra någon ansökan.

Den som vill gå musikklass behöver däremot göra en ansökan. Den är nu stängd för i år.

Elever från andra kommuner

Elever som är folkbokförda i en annan kommun måste en göra skolplatsansökan via vår e-tjänst. Den som vill gå musikklass gör också en skolplatsansökan.

E-tjänst för att ansöka om en skolplats >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här får du göra i musikklass

Musikklasserna gör under årskurs 9 en konsert med en känd artist och har ett samarbete med en skola i Finland.

Två gånger i veckan får du sjunga i kör och du har också två musiklektioner i veckan. Årskurs 8 och 9 har en lektion i veckan med sin valda ensamble som sker i samarbete med Kulturskolan. Det kan vara sång, dans, eller något instrument.

Roligt, lärorikt och en bra gemenskap är några ord våra elever beskriver sin upplevelse av musikklass med!

Filmen är ett komplement till texten.

Antagningsprov

Antagningsprov till musikklasserna görs bara om antalet sökande är extremt högt. De senaste åren har vi inte haft antagningsprov.

Kontakta oss

Har du frågor om musikklasserna? Hör av dig till våra musiklärare via mejl!

Hasse Thörnberg
Mejl: Hans.thornberg@katrineholm.se

Marie Axelsson
Mejl: Marie.axelsson2@katrineholm.se

Jenny Lindström
Mejl: Jenny.lindstrom@katrineholm.se

Kontaktuppgifter till Järvenskolan

Telefon: 0150-574 05 (Tallås) 0150-573 01 (Södra)
Mejl: jarvenskolan@katrineholm.se
Besök: Läroverksgatan 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Oppundavägen 29 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Postadress: Läroverksgatan 1, 641 36 Katrineholm (Tallås) och Oppundavägen 29 A-D, 641 37, Katrineholm (Södra).

Rektor

Magdalena Norin
Telefon: 0150-574 09
Mejl: magdalena.norin@katrineholm.se

Biträdande rektorer

Maria Ekberg
Telefon: 0150-574 10
Mejl: maria.ekberg@katrineholm.se

Eva Nilsson
Telefon: 0150-573 15
Mejl: eva.nilsson3@katrineholm.se

Sara Benafakir-Lund
Telefon: 0150-574 04
Mejl: sara.benafakirlund@katrineholm.se

Administrativ chef

Lena Jepsen
Telefon: 0150-573 55
Mejl: lena.jepsen@katrineholm.se

Skolsköterska

Anette Lidman-Thelin
Telefon: 0150-574 15
Mejl: anette.lidman-thelin@katrineholm.se

Monica Andersson
Telefon: 0150-573 08
Mejl: monica.andersson@katrineholm.se

Kuratorer

Lotta Wessberg
Telefon: 072-244 87 62
Mejl: charlotta.wessberg@katrineholm.se

Maria Ivarsson
Telefon: 0150-573 07
Mejl: maria.ivarsson@katrineholm.se

Sofia Martinsson
Telefon: 070-574 13 23
Mejl: sofia.martinsson@katrineholm.se

Skolpsykolog

Frida Rondin
Telefon: 0150-48 82 07
Mejl: frida.rondin@katrineholm.se

Helena Andersson
Telefon: 070-560 43 67
Mejl: helena.andersson@katrineholm.s

Studie- och yrkesvägledare

Amy Svensson
Telefon: 0150-573 21
Mejl: amy.svensson@katrineholm.se

Ida Söderling
Telefon: 0150-573 04
Mejl: ida.soderling@katrineholm.se

Piret Gustavsson Rihvk
Telefon: 0150-573 27
Mejl: piret.gustavssonrihvk@katrineholm.se

Vaktmästare

Per Christensson
Telefon: 073-038 07 75
Mejl: per.christensson@katrineholm.se

Elevskåpen, korridor vid uppehållsrum och café är kamerabevakade och dina personuppgifter behandlas i samband med kamerabevakningen.

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och beivra skadegörelse, våldsbrott, bränder och stölder. Alternativa åtgärder som har vidtagits har inte lett till önskat resultat.

Rättslig grund för kamerabevakningen är allmänt intresse det vill säga för att kunna bedriva skolverksamhet och garantera trygghet och studiero för eleverna enligt skollagen.

Material från kamerabevakning omfattas av tystnadsplikt enligt kamerabevakningslagen och ska skyddas mot obehörig åtkomst eller obehörigt utnyttjande. Ett begränsat antal personer har tillgång till inspelat material, som vid behov kan lämnas till polisen eller annan brottsbekämpande myndighet.

Kontakt vid frågor

Det är bildningsnämnden i Katrineholms kommun som är personuppgiftsansvarig för kamerabevakningen av detta område. Du har rätt att kontakta oss för att få information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar, eller begära radering av dina personuppgifter.

kommunens samlade sida om GDPR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Personuppgiftsansvarige

På Bildningsförvaltingen hör du av dig till personuppgiftsansvarig via mejl.
Mejl: bildningsforvaltningen@katrineholm.se

Järvenskolan

Här hittar du kontaktuppgifter till Järvenskolan.

Dataskyddsombud

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud vid frågor gällande behandling av dina personuppgifter.
Mejl: dataskydd@sydarkivera.se

Klagomål

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Mejl: imy@imy.se