/

Publicerad:

Hälsoåret 2022 – ny folkhälsosatsning

Katrineholm ska må bättre. 2022 ska därför bli ett hälsoår för Katrineholms kommun. Vi vill öka kunskapen kring hälsa och förstärka den i kommunen, därför satsar Katrineholms kommun tre miljoner kronor för att Katrineholmarna ska må bättre.

- Vi har folkhälsoutmaningar i Katrineholms kommun och dessa blev inte minst extra tydliga under pandemin. Vi behöver må bättre och för att nå effekt behöver vi göra insatserna tillsammans med hela samhället - föreningsliv, näringsliv, ideella organisationer och våra invånare i kommunen, säger Anneli Hedberg, ordförande i folkhälsoutskottet.

Varför gör Katrineholm den här satsningen?

Att må bra för oss handlar om att äta bra, hitta rörelseglädje i vardagen, upptäcka nya intressen, uppleva social samhörighet, uppleva och utöva kultur och idrott, att bli sedd av andra och utvecklas som individ i en trygg och stödjande miljö.
- Vi vill förstärka allt det som får människor att må bra. Ensamheten och den psykiska ohälsan behöver minska och de sociala sammanhangen och nya intressen öka. Därför vill vi sätta extra fokus på hälsa under 2022, säger Anneli Hedberg som också hoppas och tror att årets satsningar innebär även långsiktiga effekter.

Vad kommer att hända?

Vi behöver bidra till hälsosammare vanor och val i Katrineholms kommun för att minska risken för ohälsa. Tillsammans med näringsliv, föreningar och invånare vill vi i Katrineholms kommun genomföra olika aktiviteter på temat hälsa under hälsoåret 2022. Därför avsätts tre miljoner kronor för projekt riktade mot medarbetare och invånare.
- En miljon kronor kommer användas för att stötta idéer från privatpersoner, föreningar och andra sammanslutningar och ideella organisationer. De två resterande miljonerna kommer att användas för idéer som våra medarbetare i Katrineholms kommun vill genomföra. Gemensamt för alla projekt som kommer att få stöd är att de skapar förutsättningar för en bättre hälsa - även på lång sikt, säger Sari Eriksson, kommundirektör.

Vad är vårt uppdrag?

Katrineholms kommun ska under 2022 aktivt arbeta med temat hälsa. Det gör vi för att öka kunskapen om hälsa, nå fler och göra så att fler mår bättre.
Vad är hälsa?
Hälsa är ett brett perspektiv med många delar. Men vad innebär det då att må bra? Vi ser att det finns flera aspekter av god hälsa som påverkar hur en person mår. Det kan vara:

  • kost
  • motion
  • psykisk hälsa
  • social gemenskap
  • personlig utveckling
  • upplevelser
  • kultur
  • nya intressen.

Att må bra för oss handlar om att äta bra, hitta rörelseglädje i vardagen, upptäcka nya intressen, uppleva social samhörighet, uppleva och utöva kultur och idrott, att bli sedd av andra och utvecklas som individ i en trygg och stödjande miljö. På vår sida för hälsoåret kan du läsa mer om 2022 års kommande satsning.

Har du frågor om beslutet som rör hälsoåret?

Hör av dig till:
Anneli Hedberg, ordförande i folkhälsoutskottet
anneli.hedberg@katrineholm.se

Har du en hälsoidé du vill förverkliga?
Mejla oss på halsoaret@katrineholm.se