/

Publicerad:

Smittspridningen påverkar Katrineholms förskolor och skolor

Smittspridningen av coronaviruset ställer till det för Katrineholms skolor. Just nu brottas skolorna med hög frånvaro både av personal och barn. I dagsläget har åtta klasser fått gå hem för distansundervisning på grund av smitta.

Smittspridningen av coronaviruset påverkar verksamheten i Katrineholms skolor. Idag måndag den 17:e januari började den nya rekommendationen att gälla. Den syftar till åtgärder vid misstänkt smittspridning av covid-19 i grundskole- eller gymnasieklass. Den innebär att om det finns tre misstänkt smittade ska klassen hemförlova barnen för att i stället bedriva undervisningen på distans.

- Just nu är det åtta klasser som fått stänga ner och flera av våra förskolor är hårt pressade. Men förutsättningarna förändras från dag till dag. Vi har hög frånvaro av ordinarie personal och vi fyller på i den mån det finns tillgängligt med vikarier. Det är otroligt tufft för personalen, de får snabbt ställa om när förutsättningarna förändras. De gör ett fantastiskt arbete och det är jag oerhört tacksam över, säger Johan Lindeberg skolchef.

- Det är ansträngt läge. Vi har de nationella riktlinjerna att förhålla oss till samtidigt som smittspridningen sätter käppar i hjulet för vår verksamhet. Vi har kontinuerlig dialog med regionens smittskydd vilket ger oss förutsättningar att ta fram olika scenarier och strategier. Jag upplever också stor förståelse och en vilja att samarbeta, för att göra det så bra som möjligt för alla elever, har präglat dialogen mellan skolpersonalen och vårdnadshavarna, säger Ulrica Truedsson (S) ordförande bildningsnämnden.

Stöd till elever vid hemundervisning
· Matlådor tillhandahålls
· Tillgång till internet för de elever som inte har det hemma

Mer information
Johan Lindeberg, skolchef
Telefon: 0150-572 64