/

Publicerad:

Över 600 000 kronor i LOVA-bidrag för förbättrad vattenmiljö i Spetebysjön

Katrineholms kommun har beviljats 608 000 kronor i LOVA-bidrag för att förbättra vattenmiljön i Spetebysjön (utanför Valla) genom metoden reduktionsfiske. Arbetet kommer att pågå under 3 år och beräknas starta hösten 2022.

En person står framför en båt fylld med massor av vitfisk.

Provfiske i Spetebysjön under hösten 2021. Foto: Jenny Herbertsson

– Det här är ett väldigt spännande projekt. Med hjälp av en ganska så enkel metod som reduktionsfiske är vår förhoppning att återställa balansen i sjöns ekosystem, säger Jenny Herbertsson som är miljöstrateg och vattensamordnare på Katrineholms kommun.

Problem med övergödning

Spetebysjön har under en lång tid haft problem med övergödning. Idag klassas sjön som kraftigt övergödd. Provtagningar från augusti 2018 och juni 2020 visar på mycket höga halter av fosfor.

Det här innebär reduktionsfiske

Reduktionsfiske innebär att man med hjälp av selektivt fiske minskar mängden vitfisk i en sjö. Det kan röra sig om vitfisk såsom braxen, ruda och mört medan rovfisk såsom gädda och abborre släpps tillbaka och gynnas.

Bottenlevande fisk som tillexempel braxen söker nämligen efter föda på och i botten av en sjö, vilket leder till att näringsämnen frigörs och vattnet blir grumligt. Fosfor lagras ofta i sediment på botten och fiskens aktivitet gör att fosforn överförs i högre grad till vattnet.

– Vi har tidigare genomfört provfiske i sjön och gjort en ekolodning och båda visar att det finns en mycket stor mängd vitfisk i sjön, fortsätter Jenny Herbertsson.

Planen är att den fisk som tas upp ska skickas till en närliggande biogasanläggning för att minska transportsträckan av fisken. Där kommer sedan fisken att rötas och brytas ned till biogas.

– 1 ton fisk motsvarar cirka 420 liter bensin i energivärde, så det känns positivt att vi kan återanvända fisken på det här sättet. Dessutom kan den rötade gödseln återföras till åkermark som gödning, säger Jenny Herbertsson.

Förväntade resultat

Med hjälp av reduktionsfiske i Spetebysjön är målet att:

  • Förbättra sjöns vattenkvalité och biodiversitet.
  • Ta upp cirka 17 ton fisk ur sjön. Detta skulle motsvara 127 kg fosfor och 425 kg kväve som lyfts ut från sjön i form av fisk.
  • Minska algblomningen.
  • Förbättra badmöjligheterna.
  • Öka kunskapen, samverkan och intresset för sjöns ekologiska status hos närboende och allmänheten.

– Vi tror och hoppas att den här metoden kommer att ge sjön en chans att återhämta sig. Bonusen blir så klart en trevligare miljö med klarare vatten och nya fina badmöjligheter för boende i området, avslutar Jenny Herbertsson.

Om LOVA-bidraget

Behovet att förbättra vattenmiljön i våra sjöar, vattendrag och kustvatten är stort. Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Länk till annan webbplats. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar. Det går att söka, i vissa fall, upp till 90 procent, i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Med reduktionsfisket i Spetebysjön är vi med och bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans bidrar vi till att uppnå följande mål:

Mål 14: Hav och marina resurser Länk till annan webbplats.
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald Länk till annan webbplats.

Mål 14 och 15 för hållbar utveckling

Kontakt

Miljöstrateg/vattensamordnare

Jenny Hebertsson

Telefon: 0150- 576 65, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm