/

Publicerad:

Vårbuffé 2022

Efter en två års ofrivillig pandemipaus är nu Vårbuffén tillbaka. Vårbuffén är en tillställning där näringsliv, politiker och tjänstemän från Katrineholms kommun samlas för att dela med sig av nyheter, trender och framtidsvisioner.

Tillförordnad samhällsbyggnadschef Pascal Tshibanda och Carina Lloyd näringslivsutvecklare, hälsade 60-talet gäster från näringslivet och kommunala representanter välkomna till Stora Djulö herrgård och den första vårbuffén sedan 2019.
- Det är jättehäftigt att kunna träffas igen och särskilt till denna kväll som bjuder på mycket spännande föreläsningar, inledde Pascal Tshibanda.

Johan Söderberg, Carina Lloyd och Pascal Tshibanda inledde Vårbuffè 2022.

Johan Söderberg, Carina Lloyd och Pascal Tshibanda inledde Vårbuffè 2022.

Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande
Johan Söderberg var först ut av föreläsarna. Han började med att sätta Katrineholm i ett globalt perspektiv.

- Även våra verksamheter påverkas av kriget i Ukraina. Problem med leveranser, priser stiger på mat, drivmedel och el. Vi gjorde ett ekonomiskt starkt år 2021 så vi har bra möjligheter att klara denna utmaning tills ekonomin återigen viker av åt rätt håll.

Sedan fokuserade Johan Söderberg på den positiva utvecklingen vid Lövåsenområdet.

- Just nu finns det väldigt lite ledig mark i området Pdf, 277.5 kB.. Mycket är på gång även om exempelvis Jula blivit lite försenade med sin etablering på grund av världsläget. Men utan att gå in på detaljer har jag förhoppningar på nya etableringar i området, och det inom en snar framtid.

- Något som ligger längre fram i tiden är att Logistikcentrum kan få ett norrgående spår, vilket skulle göra logistikhanteringen effektivare och mer attraktivt. Det pågår ekonomiska diskussioner med Trafikverket eftersom detta är ett ganska dyrt projekt.

Asoos Rasool VD Sörmland Vatten.

Asoos Rasool VD Sörmland Vatten - brinner för vatten.

Asoos Rasool VD Sörmland Vatten - Med service och miljö varje dag för hållbar utveckling och levande region
Asoos Rasool är sedan 1 mars ny VD för Sörmland Vatten.

- Jag får mycket energi av mitt jobb eftersom vatten är vår viktigaste resurs. Att promenera till jobbet varje dag och träffa mina duktiga medarbetare och att vi jobbar med vatten fyller mig med energi.

Asoos Rasool berättar om Sörmlands Vattens olika ansvarsområden där dricksvatten är en del. Andra delar är avfallshantering där det också utvinns biogas samt drift av vattenverk, reningsverk.

- Vi renar mer 6 miljoner kubik vatten från sjön som hamnar i din vattenkran hemma. Från ditt hem går det sen tillbaka till sjön. Det är totalt 1451 kilometer ledningar. Det motsvarar en resa från Katrineholm till Bryssel.

Utmaningar finns.

- Vi har koll på varenda centimeter av ledningsnätet och kan konstatera att det finns stora behov av investeringar. Vi befinner oss också i en tid med stora krav på bland annat klimatomställning, hållbarhet, säkerhetsfrågor och materialåtervinning, så det är mycket att hantera. Men det här är det bästa som finns - att jobba med hållbar samhällsutveckling.

Sörmland Vatten Länk till annan webbplats.

Linda Aldebert miljöstrateg vid Katrineholms kommun och Sandra Karlsson, Amazon Web Services pratade om klimatanpassning och våtmarken vid Djulö.

Linda Aldebert miljöstrateg vid Katrineholms kommun och Sandra Karlsson, Amazon Web Services pratade om klimatanpassning och våtmarken vid Djulö.

Sandra Karlsson, Amazon Web Services och Linda Aldebert, Miljöstrateg - Djulö våtmark, del av stadens klimatanpassning
Linda Aldebert och Sandra Karlsson fortsatte på vattentemat. Närmare bestämt hanteringen av dagvatten.

- För att göra det tydligt, dagvattennätet är inte detsamma som avloppsvatten. Dagvattenätet tar hand om regn och snö. Och det här är en utmaning för alla städer. Den naturliga vattenhanteringen med grönytor och träd har mer eller mindre byggts bort i städer. Våra dagvattenledningar ska ta hand om det vattnet, berättar Linda Aldebert.

Just nu går det mesta av stadens regnvatten till sjön Näsnaren. Men det finns en stor tunnel under åsen som mynnar ut vid Djulö gärde. Genom att leda vattnet från Lövåsenområdet till denna tunnel skulle man kunna minska belastningen på Näsnaren samtidigt som kapaciteten på dagvattenhanteringen skulle öka. Det är här som Amazon Web Services och Sandra Karlsson dyker upp i bilden.

- Vi på AWS har förbundit oss att arbeta för en hållbar framtid för våra kunder och i de samhällen vi verkar i. Vi har som mål att nå nollnettoutsläpp senast 2040. Runt om i Sverige jobbar vi mycket med förnybar energi i olika hållbarhetsprojekt. När vi etablerade oss här i Katrineholm 2018 så frågade vi hur vi skulle kunna bidra till ett hållbart samhälle. Och det samarbetet ledde till våtmarksprojektet vid Djulö, berättar Sandra Karlsson.

Våtmarkens primära uppgift blir att fördröja och filtrera stadens vattenavrinning innan vattnet släpps ut i närliggande sjöar. Vattnet passerar genom vegetationen och rinner genom olika zoner i våtmarken innan det släpps vidare. Föroreningar minskas därmed genom en naturbaserad biologisk process, vilket bidrar till att ett bra ekosystem och en god livsmiljö för vilda djur. Projektet förväntas starta årsskiftet 2023 -24.