/

Publicerad:

Österleden stängs av under kortare perioder från 16/5

Vi fortsätter att genomföra sprängningar på Lövåsen i Katrineholm. Det här medför att delar av Österleden behöver stängas av under cirka 15 minuter per dag, med start den 16 maj och i 7 veckor framåt.

Var kommer avstängningen att ske? 

Avstängningen kommer att ske på delar av och i anslutning till Österleden.

När kommer avstängningen att ske?

Avstängningen kommer att pågå under cirka 15 minuter varje dag (måndag till torsdag). Avstängningen kommer att äga rum någon gång mellan klockan 13.30 och 16. Trafikvakter finns på plats och kommer att stänga av trafiken inför varje sprängning. Följ aktuell vägvisning. 

Arbetet startar den 16 maj och väntas pågå i 7 veckor.

Hur påverkar sprängningarna omgivningen?

Sprängningarna kan medföra buller i området, men innebär inga risker för byggnader eller personer som rör sig i närheten. Boende i närheten kommer heller inte att påverkas av sprängningsarbetet.

Sprängningarna är en del i arbetet med att förbereda för ett nytt industri och handelsområde på Lövåsen i Katrineholm. Länk till annan webbplats.

Mer information och kontakt

Niclas Sandberg, projektledare inom infrastruktur, mark och exploatering på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).