/

Publicerad:

Nu förbättrar vi trafikmiljön vid Järvenskolan

Nu bygger vi om korsningen Vasavägen/Skogsgatan och skapar en säkrare trafikmiljö vid Järvenskolan.

Det här gör vi

Vi höjer upp korsningen och förbättrar gång- och cykelvägen i anslutning till korsningen.

Så här påverkas trafiken

Skogsgatan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik under delar av byggtiden, samt öppen för gångtrafik under hela byggtiden. Boende på Skogsgatan kommer att ha möjlighet att ta sig till och från sina bostäder under hela byggperioden.

Ett körfält kommer att hållas öppet under hela arbetet på Vasavägen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. Följ aktuell vägvisning.

Tidplan

Arbetet startar under vecka 26 och beräknas vara färdigt under augusti 2022.

Mer information och kontakt

Philip Landeman, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).