/

Publicerad:

Stödpedagoger med hjärta & mod

En del går genom livet funderandes på vad man ska bli när man blir stor. Linn Gothardsson är inte en av dem. Direkt efter avslutad gymnasieutbildning började hon ett sommarjobb inom vård och omsorg i Katrineholm. Det var tjugotvå år sedan.

Linn Gotharsson, samordnare för stödpedagogerna vid Vård och omsorgsförvaltningen i Katrineholm.

Linn Gotharsson, samordnare för stödpedagogerna vid Vård och omsorgsförvaltningen i Katrineholm.

Namn: Linn Gothardsson
Jobbar: samordnare för stödpedagoger

- Jag fastnade direkt. Det är så givande, utvecklande och utmanande att jobba med människor. Särskilt att jobba med barn och unga inom funktionsnedsättningområdet.

Linn Gothardsson minns tillbaka på en särskild händelse i sitt yrkesliv. Då hon som ung tjej tog ett enormt ansvar, som också blev avgörande för hennes yrkesval i livet. Redan som 19-åring började hon hjälpa till som avlösare och ledsagare vid sidan av jobbet. En avlösare erbjuder en tillfällig avlösning till föräldrar eller närstående till någon som har en funktionsnedsättning.

- Jag var avlösare till en familj med ett 5-årigt barn som var döv och autistisk. Jag erbjöd föräldrarna att barnet kunde bo hos mig en vecka om de ville åka i väg för att få ta hand om varandra en stund. Föräldrarna blev oerhört glada och tacksamma. Den veckan gick jättebra. Och den gav mig insikt i vad jag ville göra – jag ville jobba med barn och unga med funktionsnedsättning. Då var jag knappt tjugo år.

För några år sedan blev Linn kontaktad av sin chef som erbjöd henne att läsa stödpedagogutbildningen vid Campus Nyköping. Linn vägrade.

- Jag har dyslexi och tyckte att min skoltid var jättejobbig. Jag ville inte plugga igen. Men min chef såg någonting hos mig så han fortsatte att fråga, fjärde gången han frågade tackade jag ja. Och skolan gick faktiskt jättebra.

Samordnare för stödpedagoger

Idag är Linn samordnare för fem stödpedagoger. Deras jobb är att vägleda brukaren till ett så normalt liv som möjligt, där brukaren förväntas delta aktivt för att vara med och forma sin framtid. En annan stor del i jobbet är att utbilda och handleda personalen internt.

- Personalen närmast brukaren är jätteviktig. Dels för att medarbetarna och brukaren ska känna tillit och trygghet med varandra, dels för att anhöriga ska känna sig trygga.

Att Linns team behövs råder det ingen tvekan om. Behoven har genom åren ökat. Idag finns cirka 540 brukare inom funkisområdet i Katrineholm. Av dem är 55 barn och unga.

- Klart det finns hinder eller trösklar i form av exempelvis fördomar som vi måste hantera. Trösklar är åt båda hållen. Men vårt team har kommit långt. Det kan ibland vara känsligt och tufft. Men vi är inte rädda för att kliva ut och göra vårt jobb med stort mod och engagemang. Målet är att våra brukare ska ha en sån normal vardag som möjligt. Det är inte krångligare än så, faktiskt, säger Linn Gothardsson.

 

Här kan du läsa en sammanställning över resultatet hur arbetet gått de senaste fyra åren.

Funkisområdet i Katrineholm

  • Det finns idag sex stödpedagoger inklusive Linn Gotthardsson.
  • De jobbar inom Barn & ungdom, Socialpsykiatrin och gruppbostäder/servicebostäder.
  • 540 brukare varav 55 barn & ungdomar.

Trygg vård & omsorg

Efter varje val tas en kommunplan fram över vad som är viktigast att satsa på under de kommande fyra åren. Här är ett axplock vad som hänt den senaste mandatperioden inom vård och omsorgsförvaltningen.

  • Fokus på bemötande, förtroende och trygghet, ökade möjligheter till delaktighet samt stärkt patientsäkerhet.
  • Dufvegården, nytt äldreboende med 96 lägenheter.
  • Utbildning av värdegrundsledare som ska driva värdegrundsarbetet tillsammans med sina chefer.
  • Utbildning kring kost, nutrition och hälsa för personal inom funktionsstöd och hemtjänst.
  • Individanpassade aktiviteter för att ge brukare möjligheter att delta i kultur-, idrotts- och fritidslivet.
  • Utveckling av nya former av anhörigstöd via digitala kanaler.