/

Publicerad:

Sommarjobbare hjälper oss att bekämpa invasiva växter

För andra året i rad deltar ungdomar och unga vuxna i den spännande satsningen på Naturnära jobb i Katrineholms kommun. Fokuset är detsamma och handlar om att bekämpa invasiva arter och öka den biologiska mångfalden i vår kommun. Naturnära jobb är en gemensam satsning tillsammans med Länsstyrelsen i Södermanland och Naturvårdsverket och där vi bidrar till att fler kommer i arbete.

Två personer iklädda skyddsutrustning och hjälm bekämpar kanadensiskt gullris med hjälp av trimmer.
Här bekämpar två personer den invasiva växten kanadensiskt gullris. Foto: Josefine Karlsson.

Det här projektet är väldigt roligt eftersom det ger flera dimensioner i både ökad biologisk mångfald men också betydelsefulla arbetsuppgifter för våra nya arbetslag. I år har vi större fokus på våra tätortsnära betesmarker och fortsätter arbetet med att bekämpa invasiva arter - både med trimmer och med hjälp av kommunikation, säger Linda Aldebert som är miljöstrateg och kommunekolog.

Naturnära jobb

Katrineholms kommun har sökt medel från Naturvårdsverket för en satsning inom gröna jobb och beviljats nästan 1 miljon kronor till projektet. Två arbetsledare är igång och två arbetslag delar på arbetsuppgifterna under sommaren.

Det är otroligt betydelsefullt att vi kan anställa arbetshandledare och arbetslag med ungdomar och unga vuxna. Fler får arbetslivserfarenhet och en introduktion till naturnära jobb. Bidraget bidrar till att vi mer effektivt kan bekämpa invasiva växter, arbeta med tätortsnära betesmarker och hålla fint i våra friluftsområden. Det skapar en ökad biologisk mångfald och stärker de enskilda individerna som får arbetserfarenhet och ett stärkt CV. Bland annat är det här en viktig del i vårt arbete för att uppnå Agenda 2030 och göra världen bättre - på flera sätt, avslutar Linda Aldebert.

Invasiva arter

Har du hittat en invasiv art i din trädgård? Rapportera då in fyndet via invasivaarter.nu. Om du ska bekämpa den – läs på om växten och aktuell bekämpningsmetod. På vår sida om invasiva arter kan du läsa mer om hur vi jobbar och få tips och råd om hur du ska hantera invasiva arter.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

I och med gröna jobb och bekämpningen av invasiva arter bidrar vi till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans bidrar vi till att uppnå följande mål:

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Länk till annan webbplats.
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald Länk till annan webbplats.

Läs mer om Katrineholms kommuns arbete med Agenda 2030.

Kontakt

Miljöstrateg/kommunekolog

Linda Aldebert

Telefon: 0150-568 25, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm