/

Publicerad:

Vi förbättrar tillgängligheten vid Djulöområdet

Nu inleder vi arbetet med att anlägga parkeringsplatser, gångvägar och
cykelparkeringar för besökare till Djulöområdet.

Kartan visar var det ska byggas parkeringar, gc-parkeringar och gångvägar.Förstora bilden

Kartan visar var det ska byggas parkeringar, gc-parkeringar och gångvägar.

Det här gör vi

  • Vi skapar ytor och anlägger cirka 220 parkeringsplatser samt nya cykelparkeringar.
  • Vi anlägger en ny in- och utfartsväg till parkeringsplatserna och skapar nya gångvägar i området.

Arbetet är en del i en större omvandling av Djulöområdet där vi nu ökar tillgängligheten för besökare. Framöver kommer vi även att skapa nya möjligheter till naturlek i området samt anlägga en naturstig som kommer att följa en del av Djulösjöns västra strandkant. Dessa delprojekt har en separat tidplan.

Tidplan

Arbetet med parkeringsplatser, cykelparkeringar och gångvägar startar under augusti 2022 och beräknas vara färdigt hösten 2022.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer inte att påverkas av arbetet.

Kontakt

Stefan Jansson, fastighetschef på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).