/

Publicerad:

Nu bygger vi en cirkulationsplats samt övergångställe och cykelpassage på Lövåsen

Nu förbättrar vi trafiksituationen på Lövåsen och bygger en cirkulationsplats i korsningen Videvägen/Österleden samt ett övergångsställe och cykelpassage över Österleden.

Det här gör vi

  • Bygger en cirkulationsplats i korsningen Videvägen/ Österleden med övergångsställen och cykelpassager.
  • Bygger ett övergångsställe och cykelpassage över Österleden vid Uppsalavägen.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att vara igång under hela ombyggnationen. Vid Österleden/Uppsalavägen kommer ett körfält att vara avstängt under ombyggnationen och som bilist har du fortfarande möjlighet att passera platsen. Följ aktuell vägvisning och kör försiktigt.

Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdena på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning.

Tidplan: arbetet startar vecka 37 och beräknas vara klart vecka 41.
Ansvarig entreprenör: Bygg & Schakt.
Kontakt:
Niclas Sandberg, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Håll dig uppdaterad om aktuella vägarbeten i Katrineholm

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. På vår trafikinformationssida. Länk till annan webbplats. kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun.