/

Publicerad:

Nu påbörjar vi arbetet med ett nytt exploateringsområde på Lövåsen

Det nya området förbereds med 85 000 m² yta för företag att etablera sig på. Vi bygger även infrastruktur i form av vägar, gång- och cykelvägar, dagvattenhantering med mera.

Karta som visar det nya exploateringsområdet på Lövåsen.

Karta som visar det nya exploateringsområdet på Lövåsen.

Det här gör vi

  • Förbereder 85 000 m² yta för företag att etablera sig på.
  • Anlägger VA, el och fiber i anslutning till varje tomt.
  • Bygger 1150 meter väg samt 1400 meter gång- och cykelväg.
  • Bygger en dagvattendamm.
  • Bygger ut cirkulationsplatsen vid riksväg 52/55 med ett fjärde "ben" som leder in till det nya området.

Arbetet startar vecka 40 och beräknas vara färdigt vintern 2023.

Så här påverkas trafiken

Tidvis kan viss störning ske i trafiken, följ aktuell vägvisning och håll dig uppdaterad på vår trafikinformationssida.

Kontakt

Projektledare

Niclas Sandberg

Telefon: 0150-577 48

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm