/

Publicerad:

39 åtgärder i samarbete för att nå Södermanlands miljömål

Södermanlands miljö- och klimatråd har den 5 oktober beslutat om länets andra åtgärdsprogram för miljömålen. 39 åtgärder har prioriterats fram av aktörer i länet och 18 organisationer har meddelat att de kommer att delta i arbetet med åtgärderna.

Om åtgärdsprogrammet

Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö är ett regionalt åtgärdsprogram som ska skapa förutsättningar för att nå våra miljömål. Programmet stimulerar en ökad samverkan och ska leda till insatser i det regionala miljöarbetet.

Södermanlands första åtgärdsprogram gällde för perioden 2015–2020, och det var i och med det som länets miljö- och klimatråd bildades. Nu har miljö- och klimatrådet beslutat om det andra åtgärdsprogrammet som ska gälla fram till 2026.

Åtgärdernas temaområden

Åtgärderna har tagits fram inom fyra olika temaområden:

  • Begränsa klimatpåverkan.
  • Levande skogar och landskap.
  • Hållbart samhälle.
  • Livskraftiga vatten.

Vissa åtgärder handlar om att utveckla nätverksforum, andra om att ta fram kunskapsunderlag, anordna utbildningsinsatser och vissa är i form av fysiska insatser. Men alla har som utgångspunkt att de ska genomföras i samverkan av aktörer som är verksamma i länet.

Att genomföra åtgärdsprogrammet i bred förankring är viktigt för att samla länets krafter. Ett stärkt samarbete gör att de sammantagna resurserna för miljöarbetet i länet kan användas mer effektivt och nå bättre resultat. Tillsammans ska vi arbeta för att nå våra miljömål och rådets vision: ”Södermanlands lokala värden bevaras och stärks genom enat miljö- och klimatarbete”.

I Miljö- och klimatrådet ingår Länsstyrelsen i Södermanlands län, BioDriv Öst, Energikontoret i Mälardalen, LRF Södermanland, Mälardalens universitet, Region Sörmland, Skogsstyrelsen, Agro Sörmland och länets nio kommuner.

Läs mer på Länsstyrelsen Södermanlands webbplats. Länk till annan webbplats.