/

Publicerad:

Katrineholm redo för tuffa år

Majoriteten har presenterat sitt förslag till årets budget - "Ansvarsfullt under en orolig tid". Som titeln signalerar har de förberett sig inför de närmast kommande åren som spås bli tunga, för alla.

Christer Sundqvist (M) på en balkong med Stadsparken i bakgrunden. I handen syns majoritetens förslag till budget.

Efter att ha ställts inför stora utmaningar i den kommunala verksamheten, utifrån en global pandemi, har Rysslands orättfärdiga invasion av Ukraina på många sätt påverkat världsekonomin i än större utsträckning. Energi-, drivmedels- och matpriserna har skjutit i höjden och orsakat en inflation i Sverige och världen som nått nya höjder, vilket drar in Sverige i en lågkonjunktur. Hur stor och lång den blir är såklart oerhört svårt att förutspå, men mycket tyder på att det kommer att få långtgående effekter på kommunernas ekonomi.

Klart är att inflationen skapar oro och riskerar att drabba många av våra invånares privatekonomi i stor utsträckning. Det riskerar även att komma ytterligare utmaningar i den kommunala ekonomin till följd av ökad arbetslöshet, ökat behov av ekonomiskt bistånd och ökad ohälsa i befolkningen.

Förutsättningarna för årets budget är minskade statsbidrag, minskad befolkningsökning (minskade skatteintäkter), färre barn och elever, högre inflation, räntor, löner och pensioner med mera. Sammantaget ger det en stor utmaning redan från start i budgetarbetet. Majoritetens förslag till budget speglar självklart omvärlden och presenterar således en stramare budget än på många år.

På en pressträff under fredagen mötte Christer Sundqvist (M) lokaltidningen själv, då Johan Söderberg (S) hade fått förhinder i sista stund.

- Det är en tuff budget, helt klart. Men vi har under tidigare år tagit höjd för och sparat till detta. Budgeten är ansvarsfull, men, man kan inte enbart spara sig igenom lågkonjunkturen. Vi måste våga fortsätta med några viktiga satsningar. Det blir inga stora marginaler, men vi ser ändå ett plusresultat, säger Christer Sundqvist (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

Skola, vård och omsorg prioriteras

  • Stora renoveringar av lokaler i förskolor och skolor i centrum, Valla och Sköldinge.
  • Renovering av äldreboenden; Furuliden, Pantern och Norrgläntan.
  • Ramförstärkning till vård- och omsorgsnämnden utifrån demografi.
  • Tillfällig förstärkning till bildningsnämnden för att anpassa verksamheten till minskat antal barn och elever som påverkar nämndens ram.
  • Fortsatt kvalitets- och utvecklingsarbete.
  • Fortsatt riktade satsningar på kompetensutveckling.


Vill du veta mer? Här är en presentation av budgetförslaget att ta del av:

Presentation majoritetsförslag på övergripande plan med budget Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.