/

Publicerad:

Nöjda cyklister i Katrineholm

Foto: Hanna Maxstad

Katrineholms kommun har blivit framröstad som den nionde bästa cykelkommunen i hela Sverige! Dessutom blev det en tredjeplats bland de kommuner som har mindre än 50 000 invånare. Detta konstateras i en undersökning gjord av Cykelfrämjandet.

I föreningen Cykelfrämjandets återkommande undersökning Cyklistvelometern granskas och jämförs landets kommuner utifrån vad cyklisterna själva tycker. Undersökningen baseras på en enkät där cyklister från hela Sverige får svara på frågor om hur det är att cykla i sin kommun. I år besvarades enkäten av 25 275 cyklister från sammanlagt 115 svenska kommuner. I undersökningen fick kommunerna betyg i fem olika kategorier:

  • Cykelklimat
  • Cykelns prioritet i kommunen
  • Framkomlighet i cykelvägnätet
  • Generell nöjdhet
  • Tillgång till cykelinfrastruktur
  • Trygghet

I en ranking över alla 115 kommuner som finns representerande i undersökningen kom Katrineholm på en finfin nionde plats. Bland gruppen små kommuner som har mindre än 50 000 invånare blev en en ännu högre placering med tredjeplats.

Förvaltningschefen på samhällbyggnadsförvaltningen Magnus Runesson är glad och stolt över resultatet:

Jag är väldigt glad över att våra invånare är nöjda med de insatser vi gjort. Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla vår kommun till att bli ännu mer cykelvänlig. Cykling är en del av att klara klimatmålen och samtidigt bidrar det till både bättre jämställdhet och hälsa.

På vår webbsida Cykla i Katrineholms kommun kan du bland annat läsa om hur du bokar plats i våra populära cykelgarage och cykelplaneringen i kommunen. Där kan du också ladda ner vår Cykelkarta, som visar våra cykelvägar och tips på härliga cykelutflykter.

Våra cykelsatsningar är en del i vårt arbete med Agenda2030, läs mer om vårt hållbarhetsarbete på vår agenda2030-sida.

Genom att satsa på cykling arbetar vi med följande mål i agenda2030:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Alla mål i agenda2030