/

Publicerad:

Sviktande befolkningssiffror i Katrineholm

Idag presenterade SCB befolkningsstatistik för tredje kvartalet 2022. Befolkningen i Katrineholm har minskat och det bor nu 34 597 invånare i Katrineholms kommun. Under tredje kvartalet 2022 minskade befolkningen i Katrineholm med 92 personer.

– Det tredje kvartalet brukar redovisa svaga siffror, det är inte alls ovanligt med minusresultat denna period. Bland annat så flyttar många ungdomar till studentorter. Vi ser också att barnafödandet minskat. Med det i åtanke får vi ändå försöka se positivt. Katrineholm har fortfarande ett bra läge med närhet till Stockholm och flera andra större städer. Bra kommunikationer, ett blomstrande näringsliv och ett bostadsbyggande som fortfarande går på högvarv ger oss en bra grund när konjunkturen vänder. Då är vi väl förberedda, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.


I Katrineholms kommuns kommunplan för 2019-2022 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 35 500 år 2022. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000.

2015 var året då Katrineholms kommuns slog befolkningsrekord och blev fler än någonsin.

Katrineholms befolkningsökning (årsökningen i parentes):
2021: 34 764 (-1)
2020: 34 765 (10)
2019: 34 755 (205)
2018: 34 550 (417)
2017: 34 133 (411)
2016: 33 722 (260)
2015: 33 462 (194)
2014: 33 268 (338)
2013: 32 930 (381)
2012: 32 549 (140)

Kontakt