/

Publicerad:

Risk för halt väglag i helgen – så jobbar vi

Nu till helgen kan det bli snö och halka - vår personal och våra entreprenörer är redo att snöröja och halkbekämpa.

Ta det försiktigt i trafiken oavsett om du går, rullar fram, cyklar, åker bil eller reser med kollektivtrafiken. Är det halt, gå försiktigt och använd gärna broddar. Kom ihåg reflexen om det är mörkt när du ska gå ut och lampor på cykeln om du cyklar. Byt gärna till vinterdäck på cykeln och bilen eller åk med kollektivtrafiken.

Vinter på gång - vi är redo

I helgen kan det bli snö och halka - vårt team är redo att halkbekämpa och snöröja om så behövs. Vi följer väderprognoserna noggrant och planerar arbetet.

Viktigt att komma ihåg - under pågående snöfall väljer vi ibland att vänta innan vi påbörjar snöröjningen. Det är för att en väg inte ska snöa igen precis efter att vi varit där och snöröjt. Detsamma gäller med halkbekämpningen, vi gör en bedömning för varje enskilt fall om vilken typ av metod vi använder och när vi sätter in den beroende på väderläget.

Vilka vägar tar vi hand om?

Vi ansvarar för att halkbekämpa och snöröja 16 mil gång- och cykelbanor samt 17 mil stadsgator och mindre lokalgator. Beroende på väg så plogar, saltar, sandar eller halkbekämpar vi för att göra miljön trygg och säker för dig, oavsett hur du tar dig fram.

Fokus i vårt uppdrag är att upprätthålla framkomligheten för viktiga samhällsfunktioner som till exempel utryckningsfordon och kollektivtrafik. Vi prioriterar gång- och cykelbanor och stora trafikerade gator som Vasavägen-Eriksbergsvägen samt Linnévägen–Sveavägen–Ringvägen. Snödjupet ska inte överstiga tre centimeter i prioriterade områden, sex cm på bussgator och övriga huvudgator och tolv cm innan mindre gator plogas. Snöar det väntar vi lite längre. Målet är att hinna ploga före klockan 6.30.

Trafikverket ansvarar för Vingåkersvägen/Mejerigatan, riksväg 52, tillhörande gång- och cykelbanor, länsväg 555 fram till Djulökorset, länsväg 555 till avtagsväg Rosenholm samt alla genomfarter i tätorterna.

Har du frågor eller synpunkter om snöröjningen?

Vänta gärna med att höra av dig till oss tills snöfallet är över och det har gått några timmar. Oftast är vi på väg till din gata och kommer att snöröja eller halkbekämpa där så fort vi hinner. Är det så att du skickat in ett ärende via vår felanmälan kommer vi att titta på det först när vi är färdiga med snöröjningen. Felanmälan till Trafikverket kan du göra på telefon 0771-921 921.

Har du en trottoar i anslutning till ditt hus?

Här kan du hämta sand om du vill halkbekämpa på en gångbana utanför ditt hus:
Villaägare får hämta sand hinkvis i service- och teknikförvaltningens förråd, infart Högmossevägen 5 (se skylt). I Valla kan sand hämtas på parkeringen utmed Storgatan, mittemot Valla Däck. I Bie på vändplan, Kurortsvägen. I Sköldinge kan du hämta sand vid parkeringen nedanför skolan, Kanntorpsvägen.

Vill du veta mer om hur vi jobbar?

På vår sida underhåll av gator och vägar kan du läsa mer om snöröjning och halkbekämpning samt vilket ansvar du som fastighetsägare har för gångbanor och trottoarer vid din fastighet.