/

Publicerad:

Nytt bibliotek och konstverk invigs på Järvenskolan

Järvenskolans högstadieelever har fått ett nytt skolbibliotek och två nya konstverk, ett inomhus och ett utomhus. Utomhuskonstverket har elever varit med och skapat tillsammans med konstnärerna. På fredagsmorgonen var det invigning för att fira allt nytt.

Konstverket som ser ut som en rotvälta är täckt av snö.

Konstverket "Monument över en tall" av Anna Högberg och Johan Tirén.

Om biblioteks- och konstinvigningen

Inför starten av höstterminen på läsåret 2022/2023 blev tillbyggnaden av Järvenskolan klar. Järvenskolan är Katrineholms kommuns enda högstadieskola och har plats för cirka 1000 elever.

Invigningstal på invigningen i Järvenskolans matsal.

Cecilia Björk (S) och Ulrica Truedsson (S).

Konstnärerna berättar om sitt konstverk.

Konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén.

På fredagen den 9 december ordnades en invigning på Järvenskolan tillsammans med elever, personal och konstnärer för att fira det nya skolbiblioteket och de nya konstverken på skolan. Under invigningen höll bildningsnämndens ordförande Ulrica Truedsson (S) och kulturnämndens ordförande Cecilia Björk (S) tal.

Efter talen fick eleverna på Järvenskolan möjlighet att prata med konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén som är två av de konstnärer som skapat konsten på skolan. I skapandet av deras verk Monument över en tall var även flera elever med och satte sina spår. Alejandro Motero Bravo, konstnären för inomhusverket, kunde inte närvara på invigningen på grund av sjukdom.

Erling Persson står bland böcker. Han har en svart hatt och håller i en ros och en bok.

Skolbibliotekarie Erling Persson höll i aktiviteter med tema återbruk.

I biblioteket anordnade skolbibliotekarierna flera aktiviteter som eleverna fick delta på med temat återbruk. Bland annat gick det att skapa blackout poetry och egna texter av urklippta ord från tidningar.

Ett bibliotek i hjärtat av skolan

I den nya tillbyggnaden finns ett nytt skolbibliotek. Det är placerat i hjärtat av skolan och är tillgängligt för alla elever. Skolbiblioteket ska erbjuda en avslappnad och rofylld plats för läsning och studier.

Elever har varit med och skapat konsten

I skapandet av verket Monument över en tall arbetade konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén tillsammans med elever på Järvenskolan. Konstverket utgår från platsen och fångar in dåtid, nutid och framtid.

Verket är uppbyggt i två delar. En skulptur som är skapad utifrån en rotvälta av en tall som låg kvar innanför byggstaketet när bygget var igång. Rotvältan blir ett minne av platsen och byggprocessen. Spridda över skolgården finns även bärnstensliknande droppar med fynd från platsen som elever på Järvenskolan varit med och valt ut. De utgick från värdeorden ”Respekt för allt liv”. Dropparna blir minnen från det vi lämnar efter oss.

En del av utomhuskonstverket.

"Droppar" av Anna Högberg och Johan Tirén

Konstverk i rosa, lila och orangea nyanser.

"Nyanser av oss" av Alejandro Montero Bravo.

Konstverk med textil och belysning

Alejandro Montero Bravo har skapat konstverket Nyanser av oss. Verket är placerat inomhus i anslutning till ett glasschakt mellan gamla Tallåsskolan och den nya, fyra våningar höga byggnaden. Konstverket är uppbyggt av textila element och LED-belysning.

I konstverket Nyanser av oss vill konstnären förmedla historien om en förändring och en process. Konstverket påminner oss även om att det vi ser inte alltid visar en helnyanserad bild, utan att vi alla består av flera olika nyanser som möts och bildar en helhet. När vi möts kan vi tillsammans även skapa något nytt – en kombination av våra nyanser.

Kontakt

Ulrica Truedsson, bildningsnämndens ordförande
070-233 85 81
ulrica.truedsson@katrineholm.se

Cecilia Björk, kulturnämndens ordförande
070-440 02 44
cecilia.bjork@katrineholm.se

Sofia Lycke, konstsamordnare Katrineholms kommun
0150-569 77
sofia.lycke@katrineholm.se