/

Publicerad:

Katrineholm satsar på trygghet & framtidstro

Satsningarna i Katrineholm för de kommande fyra åren finns nu nerskrivna i Kommunplan 2023-2026. Den har tagits fram av Socialdemokraterna och Moderaterna och innehåller deras gemensamma målsättningar för de kommande fyra åren; trygghet och framtidstro.

Bild: Johan Söderberg, Christer Sundqvist, Anneli Hedberg ordförande Socialdemokraterna och Christoffer Öhqvist ordförande Moderaterna.

Bild: Johan Söderberg, Christer Sundqvist, Anneli Hedberg ordförande Socialdemokraterna och Christoffer Öhqvist ordförande Moderaterna.

För varje mandatperiod görs en planering där det framgår vad politikerna har för målsättningar och prioriteringar för de kommande fyra åren. Denna planering sammanställs i kommunplanen.

– Kommunplanens rubrik är Trygghet och framtidstro. Det bottnar i att trots en orolig tid som kräver ett ansvarsfull agerande, är det viktigt att fortsätta vara offensiv. Det finns en stark framtidstro i våra verksamheter, bland våra företagare och kommuninvånarna. Samtidigt får vi inte blunda för de utmaningar som kommer i lågkonjunkturens kölvatten, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

– Syftet med kommunplanen är att visa vad vi vill åstadkomma och peka ut riktningen för hur Katrineholm och de kommunala verksamheterna ska utvecklas under mandatperioden, säger Christer Sundqvist (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

Kommunplanen ska tas upp för beslut på kommunstyrelsemötet den 14 december och på kommunfullmäktigemötet den 16 januari nästa år.


Om kommunplan

Kommunplanen är styrande för kommunens årliga övergripande plan med budget och för nämndernas planer med budget. Den är också en del av ägardirektivet till de kommunala bolagen.

Varje år kommer resultatmålen i kommunplanen att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningar, med utgångspunkt från indikatorer som kommer att fastställas av kommunstyrelsen under våren 2023.

Kommunplanen är således ett av de viktigaste verktygen för att säkra den politiska styrningen av de kommunala verksamheterna.

Kontakt