/

Publicerad:

Vinnare av idépriset 2022

Att utmana och förbättra en fikakultur samt skapa bänkar och förbättra utomhusmiljön av spillvirke är vinnare i service- och tekniknämndens idépris 2022.

Service- och tekniknämndens idépris delas varje år ut i två kategorier:

  • Det generella priset
  • Årets fokusområde - 2022 var temat "hälsa”.

Vinnare - 1

Vinnare i kategori idépriset hälsa är Linda Sandfjord, kock, och Atina Duric, kökschef, för sitt engagemang för att bryta en ohälsosam fikakultur och istället främja hälsosamma val.

Service- och tekniknämndens motivering:

Att fika på jobbet är en starkt rotad kultur. Vi behöver fylla på med energi under långa arbetsdagar med utmanande arbetsuppgifter. I och med hälsokakan kan Katrineholms kommun nu erbjuda alla medarbetare ett hälsosamt fika där tillgång till receptet gör att idén kan spridas vidare.

Med ett kreativt recept kan vi skapa nyfikenhet för det goda och hälsosamma och på längre sikt skapa förutsättningar för en bättre folkhälsa. Genom hälsokakan har Linda och Atina inspirerat och tillgängliggjort att god fika också kan vara nyttig, säger Anneli Hedberg som är service- och tekniknämndens ordförande.

Robert Henriksson, Simon Nordin

Vinnare - 2

Vinnare i kategori det generella priset är enheten skog och natur för inköp av ett mindre sågverk som kan ta tillvara på spillvirke för att bland annat skapa bänkar.

Service- och tekniknämndens motivering:

Sågverket bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030 genom att träd som sågas ned på kommunens mark kan bli bänkar och annat till exempelvis vandringsleder och skolskogar. Det är ett bra exempel på att ta tillvara resurser och kompetenser inom kommunen samtidigt som det kommer många medborgare till del.

En bättre miljö och att tänka resurssmart gör alla till vinnare. Enheten har genom sin idé på olika sätt skapat förutsättningar för att återanvända virke som annars gick till spillo och att vi skapar upplevelser vid våra vandringsleder och skolskogar, säger Anneli Hedberg.

Har du frågor om idépriset?

Kontakta Anneli Hedberg, ordförande service- och tekniknämnden
Mejl: anneli.hedberg@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 18

Fakta om idépriset inom service- och tekniknämnden:

Varje år utser service- och tekniknämnden två vinnare i en idépristävling som anställda eller arbetslag inom service- och teknikförvaltningen kan nomineras till. Idéer som kan nomineras till priset är genomförbara idéer som lett eller leder till en förenkling av arbetsuppgifter, tidsbesparing, ökad kvalité, bättre arbetsmiljö, förbättring av organisationen eller ekonomisk besparing. Det kan också vara idéer som genomför förbättringar inom ett aktuellt fokusområde. Det är arbetslag eller enskilda anställda som kan nominera eller bli nominerade. Vinnare utses av service- och tekniknämnden.