/

Publicerad:

Djulögatan - trädplantering

Under våren kommer vi att ta bort träden längs med den södra sidan av Djulögatan och senare plantera Prunus serulata Amonogawa, ett pyramidkörsbär.

Det här händer under våren

Arbetet planeras att pågå under april månad så snart vädret tillåter med start preliminärt vecka 15.

  • Vecka 15 (10-16 april) börjar vi såga ner befintliga träd.
  • Vecka 16 (17-23 april) förbereder vi marken för de nya träden.
  • Vecka 17 (24-30 april) eller lite senare börjar vi plantera.

Vad som kommer att hända

Arbetet planeras att pågå under april månad så snart vädret tillåter med start preliminärt vecka 15. Anledningen att vi tar bort befintliga träd är att de växer in i fönster och husväggar, inskränker på tomter, fäller mycket löv och döljer sikten. Istället kommer vi att plantera ett pyramidkörsbär.

Ett träd som om några år kommer bli 3-4 meter högt och endast en halvmeter brett. Träden kommer att blomma i april-maj med lite ljusare rosa blommor. På hösten kommer träden att få en vacker röd höstfärg.

Kan du hjälpa oss?

Har du en häck som gränsar mot trottoaren? I så fall vill be dig om hjälp! Kan du klippa din häck så att den inte växer ut i gatan/trottoaren? Häckar som växer över tomtgränsen försvårar vårt arbete.

Så här påverkas trafiken

Vi hoppas du har överseende med arbetet som kan innebära vissa störningar för dig som bor i området. Vid olika tillfällen kommer trafiken stängas av tillfälligt eller i längre perioder. Följ aktuell skyltning på plats och var förberedd på att det kan bli lite väntan om du ska in eller ut ur en fastighet. Prata med personal på plats om du behöver passera arbetsområdet när arbete pågår.

Gående och cyklister kommer att kunna passera området på ett trafiksäkert sätt under hela arbetet. Följ aktuell skyltning.

Har du en bil parkerad på gatan? Behöver vi stänga av vägen tillfälligt för parkering kommer vi att informera om det i förväg. I så fall kan du hjälpa oss med att parkera din bil på någon av de närliggande gatorna.

Så förbättrar vi din gata

  • Förbättrad sikt
  • Träd som inte växer in i hus eller inskränker tomter
  • Ökad biologisk mångfald

Kontakt

Har du frågor om arbetet? Hör av dig till:

Michael Antonsen, parkintendent service- och teknikförvaltningen
Telefon: 0150-570 00 (växel), vardagar klockan 8-16
E-post: service.teknik@katrineholm.se

Vi är med och bidrar till Agenda2030:

Genom att återplantera och plantera fler träd bidrar vi till mål 15 i FN:s globala mål i agenda2030: Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald Länk till annan webbplats.

Globalt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald