/

Publicerad:

Ny satsning – naturskolan tar med våra elever ut

Under våren har en ny satsning inom skolan i Katrineholm smygstartat – naturskola. Det är en verksamhet där naturpedagoger kan ta emot klasser och grupper inom skola och förskola för undervisning om och i naturen.

- Barn och unga är inte ute i naturen lika mycket som förr, och det här är något vi vill ändra på genom att skapa intresse för vår natur, säger Hanna Olsson, utvecklingsledare.

- Det känns väldigt positivt att vi nu så sakteliga startar upp naturskolan, då detta är ett uppdrag som vi har i den nu gällande kommunplanen, säger Ulrica Truedsson (S), ordförande i bildningsnämnden.

Syftet är också att öka intresset för naturvetenskap och få fler att välja naturvetenskaplig inriktning på gymnasiet. Det behövs fler naturvetare på arbetsmarknaden.

Klass 4c från Nyhemsskolan är den första gruppen som får prova det nya konceptet, och de har samlats vid Tornstugan. Martin Olsson, en av naturpedagogerna, delar ut luppar, och ger alla en uppgift: titta på fem olika sorters knoppar. Välj sedan ut en knopp att artbestämma. På marken ligger stora artkartor utspridda, nedtyngda med stenar för att inte blåsa bort i vinden. Genom att följa artkartorna kommer de få reda på vilket träd eller vilken buske knoppen de valt kommer från.

- Men ska ni plocka knopparna?

En retorisk fråga. Under genomgången har eleverna just fått reda på vad man får och inte får ta och plocka i naturen.

- Nej, knopparna ska sitta kvar, annars gör man illa trädet, svarar en elev.

Eleverna har fått stora tråg där de ska samla tio saker som man får ta i naturen. Stenar och pinnar från marken hittar alla, och några elever har gjort andra fynd – en stor svamp, ben från en fågelvinge. Och när barnen samlar sina saker stöter de på något som får spänningen att stiga.

- Det är en spindel här!

Avundsjuka uppstår. Alla vill hitta egna kryp. Turligt nog har Hanna Olsson berett en insektsfälla av fuktig wellpapp runt en trädstam, och när de vittjar den får fler elever små insekter att lägga ner i genomskinliga plastburkar för att undersöka med lupp.

Elever som får kalla fingrar värmer händerna över elden, där lunchen – hamburgare – ska grillas om en stund. Och när dagen är slut har alla elever fått frisk luft i lungorna, lekt och lärt utomhus en hel skoldag, pratat om naturvett och lärt sig om olika arter – och haft en riktigt rolig dag.

Fakta om Naturskola:

Varför naturskola?

Det är fastslaget i kommunplanen att en naturskola ska startas.

Antalet ansökningar till naturvetenskapliga utbildningar på gymnasienivå sjunker både nationellt och lokalt. Samtidigt behövs fler naturvetare på arbetsmarknaden. Intresset för naturvetenskap behöver därför öka. Samtidigt finns en utveckling där barn tillbringar mindre tid utomhus, och mindre tid i naturen.

Vad får eleverna göra på naturskolan?

Naturskolans verksamhet bygger på utomhuspedagogik, ett aktivt lärande där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. Genom att engagera eleverna i praktiska uppgifter kommer de lättare ihåg vad de lärt sig eftersom kunskapen förankras i verkligheten. Genom uppgifter, laborationer, utomhusaktiviteter och lek kan naturskolan arbeta med både skolans naturvetenskapliga mål och med delar av andra ämnen som kan läras in utomhus.

Alla aktiviteter är kopplade till kursplanerna, elever och lärare får en gemensam utomhusupplevelse som elevernas pedagoger kan förvalta tillbaka i skolan eller förskolan genom reflektion och efterarbete.

Plan för införande

Naturskolans smygstartar våren 2023 med några pilotklasser som ska hjälpa till att prova platser, men startar i större omfattning för kommunens F-6-skolor under hösten 2023.

Naturskolan ska utökas för att möta övriga årskurser under kommande tre år.

Tanken är att med start i höst kan alla pedagoger höra av sig till Hanna Olsson om de vill boka in ett besök för sin klass eller grupp.