/

Publicerad:

Katrineholm = Sveriges cykelvänligaste stad?

Nu inleder vi arbetet med att göra Katrineholm till Sveriges cykelvänligaste stad. Det här gör vi inte själva, utan det gör vi tillsammans med dig!

Filmen är ett komplement till texten. Bilderna i filmen är hämtade från Katrineholms kommuns kommunarkiv Länk till annan webbplats. och visar delvis bilder från Katrineholm. Den första bilden som visas är bland annat från 1897 och föreställer Katrineholms Velocipedklubb.

Katrineholm = Sveriges cykelvänligaste stad?

Vårt uppdrag är att Katrineholm ska upplevas som Sveriges cykelvänligaste stad. För att göra verklighet av detta vill vi först ta reda på vad katrineholmarna tycker och har för spännande tips och idéer.

Vi vill att Katrineholm ska vara en hållbar och hälsosam plats att leva på. En viktig nyckel för att uppnå det är att fler väljer att gå eller cykla istället för att åka bil. Om vi kan minska andelen biltrafik minskar också buller och utsläpp i vår närmiljö samtidigt som vi skapar en trevlig stad och främjar hälsa hos alla oss invånare. Våra politiker har därför gett oss uppdraget att göra Katrineholm till Sveriges cykelvänligaste stad. Vi börjar i staden där möjligheterna att cykla redan idag är bra och där vi vet att potentialen att byta en biltur mot en cykeltur är hög, säger Johnny Ljung, infrastrukturchef på samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun.

Ge oss dina bästa tips!

Har du tips och idéer på hur Katrineholm kan bli Sveriges cykelvänligaste stad? Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Du skickar in dina tips och idéer via vår e-tjänst och du kommer att vara helt anonym. Du kan lämna dina tips till och med den 31 augusti.

Ge oss dina bästa tips här! Länk till annan webbplats.

Vad händer sen?

Med hjälp av de tips och idéer som vi får in kommer vi under hösten 2023 att ta fram en åtgärdsplan med målet att göra Katrineholm till Sveriges cykelvänligaste stad. Vi kommer att fortsätta kommunicera det här arbetet på vår webbplats och i våra sociala medier.

Mer om uppdraget

Målet att bli Sveriges cykelvänligaste stad finns tydligt utpekat i Katrineholms kommuns kommunplan för mandatperioden 2023-2026. Länk till annan webbplats.

Mer information och kontakt

Kontakta Jennie Hjertberg, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Telefon: 0150-570 00 (växel).
Mejl: jennie.hjertberg@katrineholm.se

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Genom arbetet med att göra Katrineholm till Sveriges cykelvänligaste stad är vi med och bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans bidrar vi till att uppnå följande mål:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande Länk till annan webbplats.
Mål 5: Jämställdhet Länk till annan webbplats.
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Länk till annan webbplats.
Mål 11: Hållbara städer och samhällen Länk till annan webbplats.
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen Länk till annan webbplats.

Globala målen 3, 5, 9, 11,och 16