/

Publicerad:

Beatrice Ask besöker socialtjänsten i Katrineholm för att bekämpa desinformation

Beatrice Ask, landshövding och chef för Länsstyrelsen i Södermanlands län, är engagerad i att bekämpa desinformation, särskilt när det gäller angrepp mot socialtjänsten. Därför bad hon om att få besöka Katrineholm för att lära sig mer om deras arbete.

Beatrice Ask och Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande samtalar om desinformation.

Beatrice Ask och Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande samtalar om desinformation.

Under torsdagen besökte Beatrice Ask socialförvaltningen i Katrineholms kommun för att få en inblick i deras arbete och strategier med att hantera desinformationskampanjer som har drabbat socialtjänsten i Sverige under de senaste åren.

- Jag vill inte bara höra om hur man arbetar med dessa frågor i teorin i Sverige, jag vill också se hur det ser ut i praktiken. Samtidigt vill jag öka medvetenheten kring dessa problem, säger Beatrice Ask.

Marie Lundqvist chef socialförvaltningen i Katrineholm har egna erfarenheter av påverkanskampanjer.

Marie Lundqvist chef socialförvaltningen i Katrineholm har egna erfarenheter av påverkanskampanjer som hon berättade om i mötet med Landshövdingen.

Desinformation är ingen ny företeelse, men den har blivit mer omfattande och organiserad i dagens samhälle. En plattform där mycket av denna desinformation sprids är TikTok, där kampanjerna direkt riktar sig mot barn och ungdomar. För att motverka spridningen av felaktig information har Socialstyrelsen lanserat webbplatsen Koll på soc (kollpasoc.se), som riktar sig till barn och unga, informerar Beatrice Ask.

Under mötet berättade Marie Lundqvist chef socialförvaltningen, tillsammans med Tobias Plantin, säkerhetschef, om hur Katrineholm arbetar med desinformation samt säkerhet och trygghet i en bredare kontext.

- Ni har värdefulla erfarenheter och ni har grepp om situationen. Jag ser att ni i Katrineholm arbetar strukturerat med dessa frågor och har tagit upp ämnet på agendan, summerar Beatrice Ask mötet.

Genom sitt besök och samtal med socialtjänsten i Katrineholm visar Beatrice Ask sitt engagemang för att bekämpa desinformation och skapa tryggare förhållanden för socialtjänsten i Sverige.

Kontakt