/

Publicerad:

Du sprider väl inte invasiva växter?

Hjälp oss att bevara den biologiska mångfalden genom att få koll på hur du hanterar invasiva växter.

Filmen ovan visar hur du tar hand om avfallet från invasiva växter på bästa sätt.

Invasiva växter - vad är det?

Invasiva växter är växter som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och där de sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Katrineholms kommun ansvarar för att bekämpa invasiva växter på egen mark. Övrig mark ansvarar du som fastighets- eller markägare för - exempelvis din egen tomt.

Till invasiva växter räknas bland annat

 • Blomsterlupin
 • Gul skunkkalla
 • Jätteloka
 • Jättebalsamin
 • Kanadensiskt gullris
 • Parkslide
 • Vresros

Så här gör du om du upptäcker en invasiv växt

Om du hittar en invasiv växt ska du:

 1. Rapportera in fyndet via invasivaarter.nu Länk till annan webbplats..
 2. Besöka naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats. för att ta del av aktuell information om hur du ska hantera eller bekämpa just den invasiva växten du upptäckt.

Så här slänger du en invasiv växt

 • Packa alltid växtdelarna i dubbla tätt förslutna säckar.
 • Åk till en bemannad återvinningscentral. I Katrineholm är det Vika återvinningscentral Länk till annan webbplats. som gäller.
 • Kontakta personalen på plats och säg att du ska slänga en invasiv växt. Personalen visar dig vilken container du ska slänga dina säckar i.
 • Släng aldrig invasiva växter i komposten eller bland trädgårdsavfall.
 • Transportera aldrig avfallet öppet (exempelvis i ett öppet släp).
 • Släng aldrig växtavfall från invasiva växter i naturen.

Mer information

På vår sida om invasiva arter kan du läsa mer om hur vi jobbar med att bekämpa invasiva arter i Katrineholms kommun

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om invasiva främmande arter.

Kontakt

Miljöstrateg/kommunekolog

Linda Aldebert

Telefon: 0150-568 25, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm