/

Publicerad:

Ny stadsdel tar form i Katrineholm med Östra skolan som hjärta

Östra skolan, en 116 år gammal skola, kommer att bli navet i en spännande ny stadsdel i Katrineholm. Efter att ha stått tom sedan vårterminens slut 2022 får skolan nu nytt liv och en spännande framtid.

Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande, Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande och Magnus Runesson samhällsbyggnadschef framför den pampiga fasaden av Östra skolan.

Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande, Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande och Magnus Runesson samhällsbyggnadschef framför den pampiga fasaden av Östra skolan.

- Östra skolan är tänkt att bli bostadsrätter och bli själva hjärtat i den nya stadsdelen. För att förverkliga detta uppdrag har kommunstyrelsen i Katrineholm gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en ny detaljplan för området som inkluderar även Lasstorps förskola. Syftet med den nya detaljplanen är att omvandla Östra skolan till bostäder och skapa en levande och attraktiv stadsdel, säger Johan Söderberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

Östra skolan 1907.

Östra skolan 1907.

Östra skolan, som byggdes år 1907, har en värdefull kulturhistorisk bakgrund. Skolan och de omkringliggande villorna är av kulturhistoriskt intresse, vilket gör att planeringen av den nya stadsdelen tar hänsyn till områdets karaktär. Magnus Runesson betonar vikten av att skapa en sammanhängande helhet genom att låta husen kommunicera med varandra.

- Området kommer även att kompletteras med ny bebyggelse, vilket kan inkludera både punkthus, gatuhus och radhus. Inget är ännu definitivt bestämt, men kommande utredningar kommer att vara till hjälp för att utforma området på bästa sätt, säger Magnus Runesson, samhällsbyggnadschef.

Idéskisser över nya stadsdelen.

Idéskisser över nya stadsdelen.

- Den här stadsdelen kommer stärka Katrineholms stadskärna. Härifrån går man till tågstationen på tio minuter. På en dryg timme är man i Stockholm, Sveriges största arbetsmarknad, understryker Magnus Runesson.

Detaljplanen för den nya stadsdelen kommer att vara klar inom cirka två år. Därefter kommer byggandet att påbörjas för att förverkliga visionen om en levande och dynamisk stadsdel där Östra skolan är hjärtat.

Kontakt