/

Publicerad:

Vill du veta vattenkvaliteten vid din badplats?

Här hittar du samlad information om närmaste badplats och kvaliteten på badvattnet på våra badplatser runt om i Katrineholms kommun.

Kvaliteten på badvattnet

Varje sommar tar vi prover på badvattnet vid våra kommunala badplatser för att kontrollera vattnets kvalitet. Badvattenprover tar vi från början av juni till och med augusti.

Resultaten från badvattenprovtagning

Resultaten från de prover vi tar hittar du på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Tänk på: Under sommaren finns risk för algblomning. Det kan innebära att det finns algblomning vid den sjö du tänkt bada i. Om vi tagit ett prov när vattnet var klart visar proverna på klart vatten just vid det aktuella provtillfället. Algblomning kan ske efter provtagning - titta gärna i vattnet om du ser algförekomst innan du badar.

Tips vid algförekomst i badvatten

Undvik att bada eller ha onödig kontakt med vatten när vattnet visar tydliga tecken på algblomning. Släpp inte barn eller husdjur till stränder eller i vatten med riklig algförekomst. Både barn och husdjur är extra känsliga. Om du redan har badat skölj då av dig grundligt med rent vatten för säkerhets skull.

Hitta närmaste badplats

Via Naturkartan kan du hitta information om de badplatser som kommunen ansvarar för. Hitta till din favoritbadplats med hjälp av Naturkartan. Länk till annan webbplats.