/

Publicerad:

Armaturbyte - uppdatering av belysning i södra Katrineholm

Under vecka 30 - 36 sommaren 2023 kommer vi att uppdatera belysningen i södra Katrineholm. Vi byter ut 88 gamla armaturer från 2003 som ofta felat och har behövts lagas i omgångar. Bytet innebär även en energibesparing.

Arbetet kommer att ske längs följande vägar: Djulökvarnsvägen, Herrgårdsvägen, Rundvägen, Åvägen, Lövbacksvägen, Trolleträskvägen samt på gång- och cykelbanan mellan Vasavägen och Djulökvarnsvägen.

Under arbetet kommer utbytta armaturer att provtändas dagtid, vilket innebär att belysningen kan lysa på dagen.

Det tidigare gula ljuset ersätts med LED-belysning som ger ett vitt sken. Bytet innebär en energibesparing och minskade el-kostnader.

Så här påverkas trafiken

Arbetet genomförs med hjälp av skylift och medföljande traktor (TMA) med trafikinformation. Visa hänsyn och var försiktig när du passerar arbetet.

Tidplan: Vecka 30-36 sommaren 2023.

Utförare: Bogfelts Street Light

Kontakt: Enhet Gata/Anläggning på service- och teknikförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel)

Byte av belysning och Agenda 2030

I det här arbetet bidrar vi till följande mål i Agenda 2030 och FN:s Globala mål:

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Länk till annan webbplats.

Mål 11: Hållbara städer för alla Länk till annan webbplats.