/

Publicerad:

Katrineholm deltar i Europeiska mobilitetsveckan

Europeiska mobilitetsveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Katrineholms kommun deltar på flera olika sätt.

Den Europeiska mobilitetsveckan äger rum 16–22 september varje år. Varje kommun eller region utformar sina egna aktiviteter under veckan. Det kan exempelvis handla om aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också resfria möten, samåkning, bilpooler och sparsam körning.

I Katrineholms kommun arbetar vi kontinuerligt med att både främja och uppmuntra till hållbart resande genom kollektivtrafik och cykling. Vi har även som mål att bli Sveriges cykelvänligaste stad varför det är särskilt roligt att ta tillfället i akt och lyfta fram hur vi jobbar för att förbättra mobiliteten i vår kommun. Mobilitetsveckan handlar om att variera vårt resande. Här i Katrineholm har vi bra förutsättningar för att cykla, gå, åka tåg och buss men även att köra bil, säger Pia Lindahl, klimatstrateg på Katrineholms kommun.

I Katrineholms kommun deltar vi genom att

  • uppmärksamma och genomföra delar av invånarnas förslag på hur Katrineholm kan bli Sveriges cykelvänligaste stad. Detta går att följa i våra sociala kanaler (Facebook Länk till annan webbplats. och Instagram Länk till annan webbplats.).
  • genomföra en resvaneundersökning bland kommunens samtliga medarbetare. Syftet är att följa upp kommunens rese- och fordonspolicy och undersöka hur våra tjänsteresor kan underlättas,
  • informera om och öka kunskapen kring viktiga trafikregler som är bra att ha koll på som cyklist (via våra sociala kanaler),
  • genomföra ett quiz (frågesport) via Instagram Länk till annan webbplats.med fokus på viktiga trafikregler. Målet är att vi ska bli fler som gör rätt och tillsammans skapa en säker trafikmiljö,
  • delta i KlimatHoppMötet Länk till annan webbplats.som arrangeras i Katrineholm den 23 september. Fokus är att träffas för att prata klimat, känna hopp och bli aktiva tillsammans. Tema för årets KlimatHoppMöte är Våga Vara Visionär!
  • genomföra en tipsrunda vid Djulö Länk till annan webbplats. tillsammans med Region Sörmland och Studiefrämjandet. Tipsrundan är för både stora och små och pågår mellan den 16 till 22 september. Svarar du rätt på frågorna har du chans att vinna ett kollektivtrafikkort eller presentkort på din närmsta cykelhandlare värt 1 000 kr. Priset kommer att delas ut till en vinnare av vuxenversionen av tipsrundan i varje deltagande kommun. Om flera deltagare har fått lika många rätt kommer vinsten att lottas ut. Du skickar in dina svar genom att följa QR-koden eller länken som finns på frågebladen.

Mer information

Allt om Europeiska mobilitetsveckan hittar du på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Genom arbetet med hållbart resande och deltagandet i Europeiska mobilitetsveckan är vi med och bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans bidrar vi till att uppnå följande mål:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande Länk till annan webbplats.
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Länk till annan webbplats.
Mål 11: Hållbara städer och samhällen Länk till annan webbplats.
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna Länk till annan webbplats.

Kontakt

Klimatstrateg

Pia Lindahl

Telefon: 0150-571 86, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm