/

Publicerad:

Katrineholm 53:a i Sveriges Miljöbästa kommun

Idag meddelades resultatet av den årliga kommunrankningen för Sveriges Miljöbästa kommun, en utmärkelse som mäter kommunernas engagemang och
prestationer inom miljöområdet. Katrineholm visar upp en brant framstegskurva genom att klättra hela 23 platser jämfört med föregående år och är nu som Sveriges 53:e mest miljövänliga kommun bland totalt 290 kommuner.

En flicka plockar blommor i en skogsäng.

Foto: Katrineholms kommun/Josefin Karlsson

För femtonde året i rad presenterar Aktuell Hållbarhet kommunrankningen Sveriges miljöbästa kommun. Syftet är att mäta kommunernas ambition och aktivitet på miljöområdet. 

 - Dagens Katrineholm bygger vi för framtidens invånare. Vi har ett ansvar att ge kommande generationer likvärdiga eller bättre förutsättningar än de vi har idag. Vi arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Katrineholm. Vårt hållbarhetsarbete utgår från FN:s Agenda 2030 de globala målen för hållbar utveckling. Vi tar steg för steg, dag för dag för att Katrineholm ska bli en allt bättre kommun att leva i, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

I årets utvärdering har särskilt fokus riktats mot Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS), eller högfluorerade ämnen, och den utmaning de utgör. Ämnet kommer ofta från brandsläckningsskum. Katrineholms kommun har intagit en aktiv roll i att identifiera och åtgärda områden med PFAS-föroreningar. Ett framstående exempel är projektet som testar en innovativ metod för att sanera PFAS-föroreningar i grundvatten, ett pilotprojekt i samarbete med Luleå Universitet och Clarkson University, USA.

- Det är viktigt att vi tillsammans arbetar för att hitta metoder och arbetssätt för att åtgärda de föroreningar vi orsakat i miljön. Genom innovation kan vi gemensamt arbeta för att göra världen bättre och uppnå våra miljömål. Arbetet med att identifiera PFAS har implementerats både i tillsynsarbetet och planering vid fysiska åtgärder som etableringar och detaljplaner. Vi i Katrineholm försöker inspirera andra, omvärldsbevaka och bygga nätverk för att ligga i framkant i miljöarbetet, säger miljöstrateg och vattensamordnare Jenny Herbertsson.

Fler resultat
Mindre städer: Katrineholm placerar sig som 9 av 78 i kategorin Mindre städer.
Länsplacering: Katrineholm är på plats 3 av 9 i Södermanlands län.
Katrineholm fick 26,8 av totalt 50 poäng. 37,52 poäng fick Lund som är miljöbästa stad i Sverige.

 

Kontakt

Miljöstrateg/vattensamordnare

Jenny Hebertsson

Telefon: 0150- 576 65, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm