/

Publicerad:

Nävertorps torg förvandlas till en blomstrande oas

Nu börjar en spännande omvandling som kommer få Nävertorps torg att stråla i nytt ljus och färg.

Håkan Stenström visar var grillplatsen ska vara.

Håkan Stenström visar var grillplatsen ska vara.

Parken har en historia som sträcker sig tillbaka till 1956 och har genomgått flera förändringar över åren, inklusive dess tidigare användning som skolgård. Nu är det dags för en ny era. Äldre träd ersätts med nya, och energieffektiv och elegant belysning kommer att installeras. En imponerande namnpelare av cortenstål kommer att resas och en grillplats kommer att byggas, samtidigt som sittbänkarna får en uppgradering.

Nävertorp torg kommer att få en ljusare och blommigare park.

Nävertorp torg kommer att få en ljusare och blommigare park.

- För att ge plats åt det naturliga ljuset och de marknära växterna, kommer några träd att avverkas. Vi hoppas på en mild höst så att parken kan stå klar redan i år. Men vi väntar med att plantera de nya blommorna till våren. Detta kommer verkligen att bli en välbehövlig ansiktslyftning för parken och förvandla den till ett blomstrande grönt vardagsrum för både boende och besökare, berättar Håkan Stenström projektledare för ombyggnaden av Nävertorps torg.

De bänkar som tas bort kommer att få nytt liv genom återbruk, medan de träd som fälls kommer att gå till kommunens eget sågverk för användning i olika projekt.

Under några veckor i höst kommer Nävertorps torg att vara inhägnat och stängt för allmänheten.

- När trädfällningen och markarbetet är klart under senhösten kommer vi att öppna upp igen", poängterar Håkan Stenström.

Mål 3, 11 och 15