/

Publicerad:

Katrineholm får ytterligare bygdeväg

2022 införde vi bygdeväg på Djulökvarnsvägen, Kyrkogårdsvägen och Sköldingevägen (gamla vägen mellan Valla och Sköldinge). Nu har vi har målat ytterligare en bygdeväg mellan Trolldal och Djulönäs.

Sträckan är ungefär två kilometer lång och är nu alltså en bygdeväg. Syftet är att skapa en bättre trafikmiljö för gående och cyklister i området kring Trolldal och ända ut till infarten mot Djulönäs.

Vad är en bygdeväg?

En bygdeväg är en väg där hastigheten är låg. Vägen består av en smal körbana i mitten och har två breda vägrenar. Dessutom målas och skyltas vägen så att det blir tydligare för alla trafikanter att de måste samsas om utrymmet och ta hänsyn till varandra. Syftet med en bygdeväg är att ge fotgängare och cyklister en tydligare och bättre trafikmiljö.

Det här gäller på en bygdeväg

  • En bygdeväg består av en dubbelriktad körbana i mitten, så smal att två bilar inte kan mötas på den, och en vägren på varje sida.
  • Vägrenen är bredare än vanligt så att de oskyddade trafikanterna har en tydligare plats.
  • Vägrenen ska användas av gående, cyklister, mopedister och ryttare.
  • Du som cyklar gör det på höger sida och du som går gör det på vänster sida, på vägrenen.
  • Vid ett bilmöte får bilarna använda vägrenarna tillfälligt om det kan ske utan fara.

Så här påverkas trafiken

Trafiken eller framkomligheten kommer inte att påverkas då detta är en enklare åtgärd i form av målning i asfalten.

Mer information och kontakt

Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Vårt arbete med trafikmiljöer och Agenda2030

I arbetet med att skapa bättre trafikmiljöer bidrar vi till att fler väljer cykel istället för bil och främja gångtrafiken. Vi skapar genom detta förutsättningar för att bidra till följande mål i Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål:

Mål 3: Hälsa och välbefinnande Länk till annan webbplats.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen Länk till annan webbplats.