/

Publicerad:

Befolkningsstatistik för Katrineholm

Idag offentliggjorde Statistiska centralbyrån (SCB) befolkningsstatistiken för det tredje kvartalet 2023, där Katrineholm noterar en nedgång på 121 invånare. I Katrineholms kommun bor nu 34 325 personer.

Barnafödandet i Sverige fortsätter att minska. Antalet födda barn per kvinna når nu den lägsta nivån på över 50 år. Även Katrineholm har låga födelsesiffror. 63 nya katrineholmare har fötts det tredje kvartalet vilket är den lägsta siffran på tio år. Inflyttningssiffrorna har sjunkit något medan utflyttningen ökat det senaste kvartalet.

- Det tredje kvartalet brukar redovisa svaga siffror, det är inte alls ovanligt med minusresultat denna period. Bland annat så flyttar många ungdomar till studentorter. Vi ser också att barnafödandet minskat. Med det i åtanke får vi ändå försöka se positivt. Vårt övergripande mål är att fortsätta vara den främsta platsen för både individuell och företagsmässig tillväxt. För att nå detta mål krävs ett nära samarbete mellan kommunen, dess invånare, föreningar och näringsliv. Genom en kontinuerlig satsning på att öka Katrineholms attraktivitet är vi övertygade om att vi framgångsrikt kan hantera våra utmaningar. Katrineholm är en välskött kommun, och det ger mig trygghet inför framtiden, kommenterar Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt