/

Publicerad:

Stor markaffär på Lövåsen, Katrineholm

Ett köpeavtal har skrivits mellan Katrineholms kommun och fastighetsbolaget Nyba 1, gällande förvärvet av 50 000 kvadratmeter mark vid Lövåsen.

Bild: Johan Söderberg, Marie Bergeås mark- och exploateringschef och Crister Sundqvist står vid marken som inom kort kommer att bebyggas med en logistikanläggning för kylda livsmedel. Marken är ungefär sju fotbollsplaner stor och har ett pris på 19,5 miljoner kronor och finns belägen mellan Dollarstore och Österleden.Foto: Katrineholms kommun/Geza Simon

Bild: Johan Söderberg, Marie Bergeås mark- och exploateringschef och Crister Sundqvist står vid marken som inom kort kommer att bebyggas med en logistikanläggning för kylda livsmedel. Marken är ungefär sju fotbollsplaner stor och har ett pris på 19,5 miljoner kronor och finns belägen mellan Dollarstore och Österleden.Foto: Katrineholms kommun/Geza Simon

För någon vecka sedan meddelade Max Burgers AB att de har för avsikt att etablera sig i Katrineholm, vid Lövåsenområdet. Nu har ytterligare ett köpeavtal undertecknats. Denna gång med fastighetsbolaget Nyba 1 som avser att förvärva 50 000 kvadratmeter mark (motsvarar 7 fotbollsplaner) längs riksväg 55.

- Det här avtalet, som väntar på godkännande vid det kommande kommunstyrelsemötet i november, markerar en milstolpe i vår utveckling av Lövåsen och Katrineholm. Avtalet bekräftar att Katrineholm är en attraktiv plats att etablera sig på och att detta också bidrar till en positiv utveckling i hela regionen, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

- Nyba 1 planerar att uppföra en modern logistikanläggning för kylda livsmedel på den förvärvad marken. Vi ser fram emot att vara en del av detta viktiga projekt och att bidra till att stärka logistikinfrastrukturen för livsmedelsbranschen i Katrineholmsregionen, säger Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande.

Köpeavtalet ska godkännas vid nästa kommunstyrelsemöte den 22 november.

Kontakt