/

Publicerad:

Triangelområdet undersöks

Under några dagar kommer området att genomgå provborrning för att undersöka markförhållandena. Syftet med undersökningen är att utreda Triangelområdet och planera för dess framtida utveckling.

Skiss över Triangelområdet

Skiss över Triangelområdet

Under åtta dagar kommer cirka 40 punkter inom Triangelområdet att provborras för att analysera de geotekniska förhållandena och söka efter eventuella markföroreningar.

Borrningen kommer att äga rum mellan den 5–8 december samt 11–14 december. Varje punkt tar ungefär två timmar att borra. Under borrningsperioden kan några enstaka parkeringsplatser vara tillfälligt avstängda. Vi ber om överseende med eventuella olägenheter detta kan medföra för dem som besöker området. Tack för er förståelse.