/

Publicerad:

Nu kan undersköterskor läsa en ny specialistutbildning på hemmaplan

Till hösten erbjuder Campus Viadidakt en specialistutbildning för undersköterskor, med inriktning mot vård och omsorg av äldre. Utbildningsanordnare är TUC yrkeshögskola.

En stor vit byggnad från ovan.

Genom utbildningen får undersköterskorna expertkunskaper inom åldersrelaterade sjukdomar som demens, psykiska sjukdomar och palliativ vård. Det ingår också åtta veckor lärande i arbete (LIA), där studenter tillämpar sina kunskaper på arbetsplatser och får handledning av erfaren personal.

– Utbildningen sker på distans med sju fysiska träffar här på Campus i Katrineholm. Vid föreläsningarna, som sker live via länk, deltar också klasskamrater som läser motsvarande utbildning på lärcentrum i Jönköping och Ljungby. Studierna är på halvtid och flexibla, för att studenterna ska kunna kombinera studier och arbete, säger Malin Hellmér, samordnare Campus Viadidakt.

Specialistutbildningen rustar undersköterskor för att möta de ökande behoven inom äldreomsorgen och ger dem möjlighet att ta ledande roller. Efter utbildningen kan de använda sitt pedagogiska ledarskap för att stödja kollegor och leda förbättringsarbeten. De kommer även att kunna arbeta inom specialistvården på sjukhus.

– Vi är glada att just Katrineholm blir centrum för en så viktig utbildning. Det finns ett behov av specialiserade undersköterskor inom olika områden. Jag hoppas att studenterna väljer att göra sin LIA-period här i Katrineholms kommun och att det på sikt kommer att ge ökad kompetens och expertis inom området, säger Anna-Lena Ramstedt, chef för vård och omsorgsförvaltningen.

En av de största utmaningarna inom dagens vård är den ökande åldrande befolkningen och fler patienter med kroniska sjukdomar och multisjuklighet.

– De här patienterna kräver ofta en långsiktig och koordinerad vård från olika vårdgivare. För att kunna möta upp denna komplexitet behövs kompetensutveckling inom vård och omsorg av äldre. Undersköterskor är en stor yrkeskategori inom vård och omsorg av äldre. Efter utbildningen kan de med nya färdigheter och kompetenser bidra till ökad kunskap och kvalitet inom vård och omsorg, säger Helena Fag, utbildningsledare TUC yrkeshögskola.

Sista ansökningsdag är 17 april 2024. För mer information om behörighet och programinnehåll, besök Viadidakt's webbplats: viadidakt.se/campus.

Campus erbjuder sedan 2023 även utbildningen Specialistutbildad undersköterska, psykiatri.

Kontakt

Malin Hellmér
malin.hellmer@viadidakt.se
0150-569 45