/

Publicerad:

Beslut om Strångsjö skola

Nu är bildningsförvaltningens utredning om Strångsjö skola klar. Utredningens förslag är att Strångsjö skola läggs ner, och att verksamheten flyttas till Forssjö skola. Nästa steg blir för bildningsnämnden att fatta ett beslut. Det sker på sammanträdet den 14 februari.

Här är en sammanfattning av utredningens 70 sidor, och i parentes står vilken sida i utredningen du kan läsa mer på.

I utredningen är fokus på undervisningens kvalitet. Kan Strångsjö skola ge barnen den skolkvalitet de har rätt till, är den fråga som ställs.

För att svara på frågan går man igenom resultatet av de många intervjuer som gjorts med vårdnadshavare, personal och elever. Man tittar på hur nöjda vårdnadshavare, elever och personal är med sin skola.

  • Mindre än hälften av vårdnadshavarna, 42 procent, svarade att de var nöjda med skolan som helhet (sid 45).
  • Eleverna i årskurs F-3 har en mer positiv bild av sin skola, medan eleverna i 4-6 är mindre nöjda. Cirka 60 procent anger att de inte får studiero och bara hälften är nöjda med skolan som helhet (sid 42, sid 47).

  • Personal svarar att de tycker om sin skola, men har en utsatt arbetssituation där de får dra ett tungt lass vid sjukdom och saknar samarbete med kollegor. Det drabbar kompetensutvecklingen och gör att anställda går vidare efter några år på skolan. Anställda får agera ”allt-i allo” och har svårt att få pauser under dagen (sid 33). I dag saknas det helt behöriga lärare på skolan för årskurs 1-6 (sid 31).

Man tittar på befolkningsstatistik och prognoser och hur de påverkar skolans ekonomi. Med sjunkande elevantal (sid 25) finns inte ekonomiska möjligheter att ha lärare till tre klasser, vilket kommer påverka kvaliteten och medarbetarnas arbetssituation ännu mer (sid 34).

Utredningen går igenom hur nästan 60 procent av barnen på mellanstadiet och 30 procent av barnen på lågstadiet i Strångsjös upptagningsområde redan i dag väljer en annan skola (sid 29). Man tittar på svårigheterna att locka till sig personal, åtgärder som gjorts för att rekrytera och skolans problem med att möta upp elever med särskilda behov på grund av rekryteringsproblemen (sid 36, sid 41).

Man tar också upp skolans styrkor – som den lilla skolans gemenskap och närhet. Men när man går igenom olika möjliga scenarion (att exempelvis låta skolan fortsätta eller att låta lågstadiet vara kvar) nås slutsatsen att det scenario som ger eleverna bäst kvalitet i undervisningen är att lägga ned skolan (sid 47-49).

I kapitel sex kan du läsa förvaltningens förslag, vilket är att Strångsjö skola bör läggas ner, och att verksamheten flyttas till Forssjö skola.

Det skulle innebära att de elever och den personal som arbetar på Strångsjö börjar på Forssjö skola från höstterminen 2023. Det är möjligt att vissa årskurser från Strångsjö kan integreras i de klasser som finns i Forssjö i dag. Alternativet skulle kunna bli att man för någon årskurs får starta en ny klass. Eftersom Forssjö skola kommer få tillgång till mer plats när förskoleverksamheten flyttar till förskolan Växthusets nybyggda lokaler, räknar förvaltningen med att alla får plats.

Man föreslår att elever också kan få välja andra skolor i Katrineholm (sid 58).

I bildningsnämndens kallelse kan du läsa utredningen i sin helhet.