/

Publicerad:

Skogsavverkning vid Trolldalen

Nu planeras för ett nytt villaområde vid Trolldalen etapp II. I veckan påbörjas exploateringsavverkning i området.

Karta över Trolldal.

I veckan påbörjas exploateringsavverkning av tre hektar vid Trolldalen. Syftet med avverkningen är att förbereda området för kommande exploateringar och göra plats för fler bostadstomter. I samband med skogsarbetet kommer man också skapa en trivsam skogsmiljö i anslutning till tomterna.

Tunga fordon i området
Arbetet innebär att tunga fordon kommer att röra sig i området och därför bör du inte vistas i skogen när arbete pågår. Arbetet beräknas pågå cirka en månad.

Var försiktig om du besöker skogen under avverkningen
Arbetet innebär att tunga fordon kommer att röra sig i området - var försiktig och uppmärksam om du rör dig i skogen under tiden för avverkningen.

Har du frågor?
Kontaktuppgifter och mer information hittar du på katrineholm.se/skog