/

Publicerad:

Socialförvaltningen ska arbeta förbyggande mot felaktiga utbetalningar

Nu ska socialförvaltningen arbeta mer förebyggande mot felaktiga utbetalningar. Arbetet påbörjades med en inspirationsdag tillsammans med Eskilstuna kommun.

Det nya arbetssättet innebär att förhindra att den felaktiga utbetalningen sker. Under inspirationsdagen fick socialförvaltningen ta del av Eskilstunas arbete, se hur de jobbar och vilka risker som finns.

Målet är att utredningarna ska sätta stopp i ett tidigt skede, där fördelningen av pengarna görs till de som faktiskt är i behov av ekonomisk hjälp.

"Rätt stöd vid rätt tillfälle"

- Socialtjänstens uppdrag är att säkerställa att rätt individ får rätt stöd vid rätt tillfälle. Arbetet har påbörjats sedan tidigare, där vi nu tar nya tag och vidareutvecklar oss inom socialförvaltningen. Jag är glad att Eskilstuna kommun ville dela sina tankar med oss till det fortsatta arbetet, säger Anna-Lena Ramstedt, förvaltningschef socialförvaltningen.

"Motverkar fusk och andra felaktiga betalningar"

- I vår kommunplan lyfter vi vikten av en god demokratisk kontroll över välfärden. Robusta system för kontroll och uppföljning leder bland annat till att vi motverkar fusk och andra felaktiga betalningar. Därför är det bra att socialförvaltningen utvecklar sitt viktiga arbete. De kommunala stöden är till för dem som verkligen behöver och har rätt till dem, säger Johan Söderberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Katrineholms kommun.

Katrineholms kommun har sedan tidigare arbetat med frågan. Bland annat finns en e-tjänst där du som privatperson anonymt kan tipsa om misstänkta felaktiga utbetalningar eller bidragsbrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Socialförvaltningens arbete och Agenda 2030

Genom socialförvaltningens arbete med att minska antalet felaktiga utbetalningar arbetar vi för att uppnå och bidra till följande mål i Agenda 2030:

Globala målen 1, 10 och 16 samt globala målens logotyp