/

Publicerad:

Ny företagsetablering i Nävertorp, Katrineholm

Virens Fastighetsutveckling AB har nyligen avslutat köpet av fastigheten Nävertorp 5:1 i Katrineholm. Genom detta förvärv planerar bilbesiktningsföretaget Carspect att öppna sina portar på platsen redan i november i år.

Virens Fastighetsutveckling AB drivs av Robert Forsberg, Marcus Eriksson och Cliff Johansson. Under en pressträff torsdagen den 22 februari träffades Christer Sundqvist, Cliff Johansson, Robert Forsberg och Johan Söderberg på tomten där bland annat Carspect kommer att etablera sig.

Virens Fastighetsutveckling AB drivs av Robert Forsberg, Marcus Eriksson och Cliff Johansson. Under en pressträff torsdagen den 22 februari träffades Christer Sundqvist, Cliff Johansson, Robert Forsberg och Johan Söderberg på tomten där bland annat Carspect kommer att etablera sig.

För 1,3 miljoner kronor förvärvade Virens Fastighetsutveckling AB en hörntomt om cirka 5 000 kvadratmeter från Katrineholms kommun. Belägen på Högmossevägen sträcker sig tomten från riksväg 52 till Ljungvägen. Den första etappen innebär etablering av Carspect, som kommer inleda sin verksamhet den 1 november i år. Den återstående delen av tomten kommer bebyggas av industrilokaler.

- Det är glädjande att vi kan locka företag att etablera sig även på denna sida av staden. Trots att många företag har visat intresse för etableringar främst vid Lövåsenområdet, tror jag att Virens Fastighetsutveckling AB:s satsning i Nävertorp kommer att följas av fler etableringar i området. Varje nyetablering, oavsett storlek, stärker den ekonomiska tillväxten i Katrineholm och ökar utbudet av produkter, tjänster samt jobbtillfällen för invånarna, säger Johan Söderberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

- När lågkonjunkturen vänder till högkonjunktur är det avgörande för företag att vara förberedda. Katrineholm erbjuder attraktiva tomter för företag att utveckla sina verksamheter, och det är positivt för regionens tillväxt, kommenterar Christer Sundqvist (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

Hörntomten är belägen på Högmossevägen och sträcker sig från riksväg 52 till Ljungvägen.

Hörntomten är belägen på Högmossevägen och sträcker sig från riksväg 52 till Ljungvägen.

Kontakt