/

Publicerad:

Klart för byggstart av torghuset

Nu har bygglovet för torghuset vunnit laga kraft. Om någon vecka påbörjas markarbetet för det nya torghuset.

Bild: Olof Gynt arkitekt, White arkitekter, Jackie Vu marknadschef Tegelstaden, Johan Söderberg och Christer Sundqvist.

Bild: Olof Gynt arkitekt, White arkitekter, Jackie Vu marknadschef Tegelstaden, Johan Söderberg och Christer Sundqvist.

- Jag måste säga; äntligen kan arbetet med ett hus på torget påbörjas. Huset kommer skapa en trevlig inramning av torget. Det kommer fortfarande vara ett stort torg men ändå ge lite av en innergårdskänsla. Alla tidigare torgevenemang som exempelvis Katrineholmsveckan kommer fortfarande kunna rymmas på torget. Det här blir också starten på en omvandling av andra centrala delar av Katrineholm, med arbetsnamnet Triangeln, där vi inom kort kommer inleda dialog med invånarna om utvecklingen framåt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram detaljplan över detta område vilket blir en spännande fortsättning på utvecklingen av Katrineholm, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

Arkitektbild över torghuset

Torghuset kommer att omfatta 36 lägenheter fördelade på fyra våningar, varav 12 bostadsrätter längst västerut och 24 hyresrätter mot gångtunneln. I bottenvåningen planeras fyra verksamhetslokaler, där förhoppningen är att någon restaurang kan öppna sin verksamhet och bidra till att skapa en levande stadskärna.

Arkitektbild över torghuset

- I bottenplan hoppas vi att någon restaurang kan öppna sin verksamhet. Jag tror torghuset kommer bli en katalysator där handel föder handel, säger Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande.

Ett betydande inslag i torghusets koncept är fokus på återvinning. Bland annat på taket där takbågarna från den rivna arkaden återanvänds till takterrassens pergola.

Inom kort påbörjas markarbetet som förväntas pågå i cirka sex veckor, varefter pålning för det nya huset kommer att inledas. Byggnationen beräknas vara avslutad i slutet av 2025.

Kontakt