/

Publicerad:

Ny ÅVC i Katrineholm- samråd

Sörmland Vatten arbetar just nu med att förbereda för en ny återvinningscentral i Katrineholm (ÅVC). Här kan du ta del av samrådshandlingarna.

Syftet med den nya ÅVC:n är främst att uppfylla kundernas behov och förväntningar, höja kundnöjdheten och skapa en mer effektiv och hållbar avfallshantering. På Sörmland Vattens hemsida kan du ta del av samrådshandlingarna och få information om hur du lämnar synpunkter. Länk till annan webbplats.