/

Publicerad:

Första spadtaget för nytt energilager i Katrineholm

Den 8 april togs det första spadtaget för Ingrid Capacitys etablering av energilager i Katrineholm. Etableringen kommer att ha en effekt på cirka 20 MW och beräknas vara i full drift under 2024.

Första spadtaget för energilagret grävs av Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande, Christoffer Lindén projektledare elnät Tekniska Verken, Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande, Marie Bergeås mark – och exploateringschef samt Ibrahim Baylan styrelseledamot Ingrid Capacity.

Första spadtaget för energilagret grävs av Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande, Christoffer Lindén projektledare elnät Tekniska Verken, Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande, Marie Bergeås mark – och exploateringschef samt Ibrahim Baylan styrelseledamot Ingrid Capacity.

Energilagret tar hand om elen när det är överskott, för att sedan ge tillbaka den till systemet när det råder brist. Detta bidrar till att öka användningen av befintlig infrastruktur samtidigt som det minskar behovet av långsiktiga investeringar i ny infrastruktur. Dessutom ger energilagret förutsättningar för ett mer stabilt, säkert och flexibelt elförsörjningssystem, vilket är avgörande för framtidens elintensiva industrier.

- Från kommunen ser vi positivt på den här typen av satsningar som kan vara med och säkra leveransen av el, här i Katrineholm såväl som i övriga Sverige. Energilager som detta medför fördelar för både nätägare och elförbrukare, både företag och privatpersoner, genom att skapa stabilitet i elförsörjningen. I den gröna omställningen är det av yttersta vikt att produktionen av el, överföringskapaciteten och lagringsmöjligheterna ökar i takt med den ökande efterfrågan, säger Johan Söderberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Katrineholms kommun.

Totalt förbrukar nätbolaget Tekniska verken i Katrineholm cirka 75MW som mest och Ingrid Capacitys anläggning är på 20MW, vilket innebär att anläggningen kan bistå med cirka en fjärdedel av elbehovet i nätet under en timme när förbrukningen är som högst.

Anläggningen byggs i det växande industri- och handelsområdet vid Lövåsen.

Kontakt