/

Publicerad:

Justering i gymnasieutbudet - programinriktning pausas

Estetiska programmet med inriktning Animation och visualisering har i år inte haft några behöriga förstahandssökande. Därför har bildningsnämndens enskilda utskott beslutat att pausa programinriktningen.

Det innebär att programinriktningen plockas bort som alternativ i omvalsprocessen som startar den 15 april. Elever som går programmet i dag påverkas inte. Estetiska programmet med inriktning Estetik och media finns kvar.

”Det känns tråkigt att minska vårt utbud, men det är en ekonomisk verklighet bakom. Vi kan inte ha gymnasieprogram utan behöriga förstahandssökande. Då är det bättre att använda de pengarna på program som fler elever har intresse av”, säger skolchef Johan Lindeberg.

Estetiska programmet med inriktning Animation och visualisering är ett program och en inriktning med riksintag där elever utbildar sig inom två- och tredimensionell animation.

”Jag har stor medkänsla för att det för de som arbetar på programmet är en tuff nyhet att få. De driver en utbildning med hög kvalitet och har gjort sitt yttersta”, säger Lindeberg.

Estetiska programmet med inriktning Animation och visualisering har haft få sökanden under flera år. I en mer osäker arbetsmarknad kan man se en tendens att elever lockas av program som upplevs ge mer trygga anställningsmöjligheter.

”Det går trender i allt, även inom utbildningar. I dag ser vi att många är intresserade av praktiska program, och program där man både kan jobba direkt men också plugga vidare. Kanske även utvecklingen inom AI spelar in, teknikbranschen står inför stora skiften.”