/

Publicerad:

En författare och ett dussin boklyssnare

Ett drygt dussin förväntansfulla ”boklyssnare” sätter sig runt ett långt bord. Vid den ena bordsändan sitter Klara Krantz, författare och dagens högläsare.

Författaren Klara Krantz till vänster, håller högläsning vid Anhörigcentralen i Katrineholm. Högläsningen är en del i projektet Hela landet läser.

Författaren Klara Krantz till vänster, håller högläsning vid Anhörigcentralen i Katrineholm. Högläsningen är en del i projektet Hela landet läser. Foto: Katrineholms kommun.

- Det här är en ganska ovan form av läsning för de flesta av oss. När vi läser gör vi det oftast tysta, för oss själva. Utom när vi var barn. Då kanske våra föräldrar läste högt för oss. Jag börjar med att läsa ett par sidor, sen blir jag tyst. Och, ni måste ingenting, alla får ut vad de vill av denna högläsning, men när jag slutar läsa vore det kul om vi kan få till ett samtal. Det finns inget rätt eller fel, vi behöver inte tycka lika, men vi delar våra upplevelser av vad vi nyss har hört. Det här är lite ovant, för oss alla. Men vi övar tillsammans.

Efter de inledande orden började Klara Krantz läsa novellen; Min son blir inte snickare, av Karin Boye.

Ett dussin boklyssnare samlades vid det andra tillfället av högläsningen vid Anhörigcentralen.

Ett dussin boklyssnare samlades vid det andra tillfället av högläsningen vid Anhörigcentralen.

Katrineholm är med i projektet "Hela landet läser" som anordnas av Författarcentrum. Metoden som användas heter Shared Reading (Högläsning). Det är en metod som kommer från England. Syftet är att visa att litteraturen och särskilt högläsning, har goda effekter inom vården.

Anette Larsson Fredriksson, aktivitetshandledare vid social- och omsorgsförvaltningen var den som tog hem projektet till Katrineholm:

- Jag hade turen att få frågan om vi ville vara med i projektet "Hela landet läser" som anordnas av Författarcentrum. Syftet med projektet är att visa att litteraturen och särskilt högläsning, har goda effekter inom vården. Ny forskning visar att metoden är positiv att använda inom vården på olika sätt. Den skapar intimitet i gruppen med fina samtal och ett roligt sätt att umgås.

Efter novellen läser Klara Krantz dikten Tidsupplevelse av Harry Martinsson. Först en gång, följt av en stunds reflektioner. Sedan en gång till – då allas reflektioner är med och påverkar diktens innebörd och mening på nytt- och ibland, oväntat sätt.

Klara Krantz kommer under våren högläsa vid fyra tillfällen vid Anhörigcentralen, Drottninggatan 21.
20 mars, 10 april, 17 april och 15 maj.

Mer information
Anette Larsson Fredriksson
Telefon: 0706546139

Om Hela landet läser
Författarcentrum projekt Länk till annan webbplats. är en stor satsning på läsfrämjande. Bland annat i form av över åttio gratis författarbesök för barn, unga och äldre inom olika typer av vårdinsatser. Dessutom ska författare utbildas i läsfrämjande metoder.

Läsning kan verkligen göra skillnad i utsatta situationer men också skapa nya möten och något att samlas kring. Projektet vill delvis skapa nya kontakter mellan författare och vården, men också utbilda och fortbilda om hur författarbesök kan vara läkande och inspirerande.