/

Publicerad:

Internationellt nätverksevent för Östersjön i Katrineholm

Den 16 april blir Katrineholm en viktig mötesplats för att hitta innovativa lösningar och öka åtgärdstakten i arbetet för en bättre vattenkvalitet i Östersjön. Under tre dagar samlas medlemmar från det internationella nätverket Baltic Sea City Accelerator Club i Katrineholm med gäster från Estland, Litauen, Polen och Sverige.

Nätverkseventet i Katrineholm är en viktig mötesplats där vi kan lära av varandra och samarbeta för att hitta innovativa lösningar på de utmaningar som Östersjön står inför. Genom att tillsammans utforska hur kommuner med olika förutsättningar kan bidra till att förbättra Östersjöns hälsa, kommer vi att stärka vårt gemensamma engagemang för att skydda och bevara våra havsresurser, säger Jenny Herbertsson som är miljöstrateg och vattensamordnare i Katrineholms kommun.

Temat för eventet är att utforska hur även inlandskommuner, såsom Katrineholm, spelar en avgörande roll för Östersjöns hälsa, trots dess avstånd från kusten. Medlemmarna kommer genom föreläsningar, workshops och fältbesök i Katrineholm och Nyköping att fördjupa sina kunskaper om olika åtgärder för att bekämpa övergödning samt förstå hur miljögifter som PFAS påverkar Östersjön. En viktig del i detta är samarbete. Dagarna kommer att gästas av föreläsare från myndigheter, länsstyrelser, forskningsinstitut och organisationer.

Att ha föreläsare från olika myndigheter, länsstyrelser, kommuner, forskningsinstitut och organisationer närvarande på eventet är oerhört värdefullt för våra medlemmar. Det ger dem möjlighet att fördjupa sin kunskap, bygga långsiktiga samarbeten och utbyta idéer som kan leda till konkreta åtgärder för att förbättra Östersjöns hälsa, säger Maja Larsson som är Klimatstrateg i Katrineholms kommun.

Detaljer om eventet:

  • Datum: 16-18 april 2024
  • Plats: Katrineholm, Sverige
  • Deltagare: Medlemmar från Baltic Sea City Accelerator Club samt föreläsare från myndigheter, länsstyrelser, kommuner, forskningsinstitut och organisationer.
  • Eventet är exklusivt för nätverkets medlemmar, media är välkomna att delta under tisdag 16 april klockan 12.30-16.30 – kom ihåg att anmäla er och boka tid.

Vill du veta mer om Katrineholms projektledarskap för Baltic Sea City Accelerator Club? Läs mer om arbetet på vår sida här på katrineholm.se. På katrineholm.se kommer ni även i efterhand få ta del av ett reportage om eventet.

Mer information & kontakt

För mer information om eventet och som media anmäla er till dagarna, vänligen kontakta:

Jenny Herbertsson, Miljöstrateg/vattensamordnare

Mejl: jenny.herbertsson@katrineholm.se

Telefon: 0150- 576 65, 0150-570 00 (växel)

Maja Larsson, Klimatstrateg

Mail: maja.larsson@katrineholm.se

Telefon: 0150-572 83, 0150-570 00 (växel)

Baltic Sea City Accelerator Club & Agenda 2030

I arbetet med Baltic Sea City Accelerator Club som del i Race For The Baltic bidrar vi till följande mål i Agenda 2030:

Mål 6: Rent vatten och sanitet

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Mål 14: Hav och marina resurser

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

FN:s sida för globala mål och Agenda 2030 Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om målen ovan samt övriga mål som ingår i arbetet för att uppnå Agenda 2030.

mål 6, 9, 11 och 12
Mål 14, 15, 17 och logotyp för globala målen