/

Publicerad:

Nya regler i miljöbalken förbjuder eldning av trädgårdsavfall

En ändring i miljöbalken som trädde i kraft den 1 januari 2024 påverkar nu sättet vi hanterar trädgårdsavfall. Det inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall på sin tomt. Istället ska avfallet komposteras eller lämnas till återvinningscentralen.

Det nya reglerna påverkar inte årets majbrasor i Katrineholm. Bild på majbrasa.

Det nya reglerna påverkar inte årets majbrasor i Katrineholm.

Det har länge varit förbjudet att elda allt annat avfall än trädgårdsavfall på tomten. Men med de nya reglerna är det inte heller tillåtet att elda trädgårdsavfall som till exempel löv, grenar och ris. Syftet med regelskärpningen är att se till att avfallet används som resurs, minska klimatpåverkan och skydda människors hälsa.

Påverkar inte årets majbrasor i Katrineholm

Det är ännu osäkert hur regeländringen kommer att tillämpas i Sverige. Katrineholms kommuns miljöavdelning arbetar nu med att följa utvecklingen och se över hur det kommer att påverka kommunens arbete.

- I år kommer varken eldningsveckan vecka 17, eller planerade majbrasor i Katrineholm att påverkas och vi kräver inte heller några dispensansökningar för majbrasor i år. Lagstiftningen ger många möjligheter till tolkning och vi inväntar därför ytterligare vägledning. Innan hösten kommer vi veta mer om hur vi förväntas agera utifrån de nya reglerna, säger Eva Frykman miljöchef i Katrineholm, och tillägger;
- Rekommendationerna att i första hand välja att kompostera sitt trädgårdsavfall gäller fortsatt.

Syftet med nya lagstiftningen

Den nya lagstiftningen syftar till att se till att avfallet används som resurs, minska klimatpåverkan och skydda människors hälsa. När du eldar trädgårdsavfall i din trädgård återvinns varken materialet eller energin som finns i avfallet.

Ta hand om trädgårdsavfall

Det bästa sättet att hantera trädgårdsavfall är att kompostera det på din tomt. På så sätt krävs inga transporter och materialet blir till jord som du kan använda i din trädgård. Om du inte har möjlighet att kompostera kan du istället köra det till återvinningen.