/

Publicerad:

Företagare ger Katrineholm tummen upp: Ökar NKI-resultatet för tredje året i rad

Katrineholm fortsätter att visa positiv utveckling enligt SKR:s Öppna jämförelser av företagsklimatet, med NKI-resultatet som når 78 för 2023.

Detta är elfte gången Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför en Öppen jämförelse inom området Företagsklimat. Undersökningen görs i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA). Företagare fortsätter att uppge en ökad nöjdhet med Katrineholms kommuns service. Resultatet hamnar för 2023 på NKI 78. Bäst utveckling det senaste året har områdena bygg, mark och servering haft.

– Vi är glada att se att företagsservicen i Katrineholm fortsätter att förbättras. Det här resultatet visar att vår stad är en bra plats att driva företag på. Den goda företagsservicen bidrar till ett bra lokalt företagsklimat och därmed också till ökad tillväxt, jobbmöjligheter i kommunen och en stärkt ekonomi. Katrineholm har gjort en stabil klättring genom åren. Jag är övertygad om att vi har potential att klättra ännu mer, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

De senaste tre åren har Katrineholms NKI ökat, från 75 till 78. Med det resultatet placerar sig Katrineholm på plats 58 i Sverige. Totalt sett sedan starten av mätningarna år 2010 har Katrineholms NKI ökat med 12 enheter, från NKI 66 till 78.

- Näringslivet och Katrineholms kommun har under de senaste åren gjort ett strålande jobb tillsammans! Vi har haft en långsiktig plan där vi målinriktat jobbat hårt för att stärka relationerna med kommunens företagare, säger Magnus Runesson samhällsbyggnads- och näringslivschef.

- Under 2023 har vi tillsatt en Mark-och exploateringschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen som jobbat aktivt med försäljning av kommunens mark och nya etableringar. Det är glädjande att satsningen syns så tydligt i vårt förbättrade resultat. Även på servering ser vi en tydlig förbättring. Vi kommer nu att gå igenom resultatet i sin helhet, för att kunna vidta rätt åtgärder för att leverera en ännu bättre service till våra medborgare och företag.

Bäst områden 2023
I år utmärker sig Mark och Servering. De har höjt resultatet från 76 till 82 respektive 80 till 86.

Hur bra är resultatet NKI 78?
NKI-gradering: 80 eller högre = Mycket högt, 70 - 80 = Högt, 62 - 69: Godkänt, 50 - 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt.

Om NKI
Öppna jämförelser Företagsklimat är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövningen gentemot företag. Sju områden mäts; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd samt upphandling. Frågor ställs inom sex serviceområden; information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

I mätningen ingår nyckeltalen NKI, nöjd-kund-index, och NUI, nöjd-upphandlings-index. Resultaten för områden Upphandling redovisas separat i en så kallad NUI-mätning.

Öppna jämförelser Företagsklimat är i första hand ett verktyg för kommunernas verksamhetsutveckling. I årets undersökning deltog 213 kommuner i NKI-mätningen och 106 kommuner i NUI-mätningen för upphandling.

Undersökningen görs i samverkan med Stockholm Business Alliance.

Kontakt