/

Publicerad:

Ny bygger vi gång- och cykelbana på Fredsgatan

Nu bygger vi en gång- och cykelbana på Fredsgatan mellan Hantverkaregatan och Vasavägen. Vi planterar även träd och ordnar ny belysning på sträckan.

Bakgrund

Sträckan mellan Hantverkaregatan och Vasavägen är idag en saknad länk i gång- och cykelvägnätet i Katrineholm. Idag använder cyklister både gångbana och körbana för att ta sig fram. Syftet med den nya gång- och cykelbanan är att skapa bättre och säkrare förutsättningar för gång- och cykeltrafik samt att länka samman den nya gc-banan med befintlig infrastruktur.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att vara igång under hela ombyggnationen. Sträckan kommer att vara enkelriktad för trafik i västergående riktning (från Vasavägen till Hantverkaregatan). Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. Följ aktuell vägvisning. 

Tidplan: arbetet startar den 25 april och beräknas vara färdigt sommaren 2022.
Kontakt:
Markus Karlsson, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.